r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De Commissie investeert ruim 1 miljard euro in het kader van de Connecting Europe Facility voor innovatieve en veilige connectiviteit

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 16 december 2021.

De Commissie heeft vandaag het eerste werkprogramma voor het digitale onderdeel van de Connecting Europe Facility (CEF Digital) vastgesteld, om het toepassingsgebied en de doelstellingen van de door de EU ondersteunde acties te bepalen met het oog op een betere Europese infrastructuur voor digitale connectiviteit voor 3 jaar. Deze acties worden met ruim 1 miljard euro ondersteund (2021-2023).

CEF Digital draagt middels publieke en private investeringen bij aan connectiviteitsprojecten van gemeenschappelijk EU-belang en aan de uitrol van een veilige, beveiligde en duurzame hoogwaardige infrastructuur, met inbegrip van gigabit- en 5G-netwerken in de hele EU. Een betere Europese connectiviteitsinfrastructuur is van fundamenteel belang voor de digitale transformatie van Europa, zoals beschreven in het “Traject naar het digitale decennium”, en om ervoor te zorgen dat alle huishoudens in de EU tegen 2030 gigabit-connectiviteit hebben en alle bewoonde gebieden door 5G worden gedekt.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “Investeringen in grensoverschrijdende connectiviteit houden een sleutelrol in de transformatie en het concurrentievermogen van Europa. Betere netwerken en infrastructuur zorgen ervoor dat Europese burgers en bedrijven toegang hebben tot nieuwe banen, op nieuwe markten kunnen ondernemen en sterkere activiteiten kunnen ontplooien.

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: “Veilige en snelle connectiviteit is het fundament onder het digitale decennium van Europa. Hiermee krijgen Europeanen toegang tot digitale vaardigheden, kunnen bedrijven innoveren en komen ongekende toepassingen op gebieden als gezondheid, onderwijs en online overheidsdiensten beschikbaar.

Het financieringsprogramma Connecting Europe Facility versterkt ook de connectiviteitsnetwerken door nieuwe backbone-infrastructuur binnen de EU en met derde landen te ondersteunen, of door bestaande infrastructuur te verbeteren. Dit is van essentieel belang voor de interconnectie van digitale capaciteiten, zoals cloud, data en computing, en sluit aan bij de ambitie van de EU om digitaal soeverein te blijven.

CEF Digital

CEF Digital moet de volgende kernacties ondersteunen:

  • de uitrol van 5G-infrastructuur in Europa, met name 5G-dekking langs grensoverschrijdende corridors en 5G voor slimme gemeenschappen;
  • de uitrol van nieuwe backbone-infrastructuur of de aanzienlijke upgrade van bestaande backbone-infrastructuur, met inbegrip van cloudfederaties, ultrabeveiligde kwantumcommunicatie-infrastructuur en onderzeese kabels, om de prestaties van elektronische communicatienetwerken binnen en tussen de lidstaten en tussen de Unie en derde landen te verbeteren;
  • de uitrol van infrastructuur voor digitale connectiviteit in verband met grensoverschrijdende vervoers- of energieprojecten en/of ter ondersteuning van operationele digitale platformen die een direct verband hebben met vervoers- of energie-infrastructuur.

Volgende stappen

De eerste oproepen voor de Connecting Europe Facility Digital worden begin januari 2022 gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen kort daarna ook een infodag bijwonen om meer te weten te komen over de prioriteiten en belangrijkste aspecten van de oproepen, en over het evaluatie- en gunningsproces.

Achtergrondinformatie

Met een geplande begroting van maximaal 2 miljard euro tot 2027 ondersteunt de Connecting Europe Facility - Digital de digitale transformatie en de doelstellingen van Europa's digitale decennium voor vaste en mobiele connectiviteit. CEF Digital maakt deel uit van het programma Connecting Europe Facility, dat investeringen in trans-Europese digitale, vervoers- en energienetwerken ondersteunt, ter waarde van 33,7 miljard euro tussen 2021 en 2027.

De eerste generatie van de Connecting Europe Facility 2014-2020 verbeterde de infrastructuren tussen de lidstaten en bracht via het WiFi4EU-programma gratis wifi naar lokale gemeenschappen. CEF Digital ondersteunde ook de uitrol van netwerken met een zeer hoge capaciteit in plattelands- en semi-plattelandsgebieden in heel Europa via het breedbandfonds voor Europese verbindingen.

Meer informatie

Connecting Europe Facility - Werkprogramma

Connecting Europe Facility - CEF Digital

Connecting Europe Facility - Uitrol


Delen

Terug naar boven