r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Digitaal geldwezen: nieuwe strategie van de Commissie effent de weg voor moderne en gestroomlijnde gegevensrapportage aan de toezichthouders

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 15 december 2021.

De Europese Commissie heeft vandaag een nieuwe strategie gepresenteerd om de financiële rapportage aan de toezichthouders in de EU te verbeteren en te moderniseren. De belangrijkste doelstelling van de strategie is het opzetten van een systeem dat de toezichthoudende autoriteiten op EU- en nationaal niveau nauwkeurige, consistente en tijdige gegevens verstrekt en tegelijkertijd de totale rapportagelast voor financiële instellingen tot een minimum beperkt.

Dit zal uiteindelijk de burgers ten goede komen door een efficiënter en soepeler toezicht dat de stabiliteit van het financiële stelsel, de integriteit van de markt en de beleggersbescherming waarborgt. Het zal bedrijven ook helpen door de rapportagelast waar mogelijk te verminderen.

Deze strategie zal rechtstreeks bijdragen tot de doelstellingen van de Europese datastrategie en het pakket digitaal geldwezen ter bevordering van digitale innovatie in Europa. Bovendien draagt deze strategie bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van een kapitaalmarktenunie en tot de totstandbrenging van een eengemaakte markt voor financiële diensten.

Deze strategie omvat vier belangrijke bouwstenen:

  • Zorgen voor consistente en gestandaardiseerde gegevens die gebaseerd zijn op duidelijke en gemeenschappelijke terminologie en op gemeenschappelijke normen, formaten en regels.
  • Ervoor zorgen dat gerapporteerde gegevens gemakkelijker kunnen worden gedeeld en hergebruikt onder toezichthoudende autoriteiten door onnodige juridische en technologische belemmeringen weg te nemen om overlappende gegevensverzoeken te voorkomen.
  • Het verbeteren van de opzet van rapportagevereisten door op basis van beste praktijken bij de toepassing van de beginselen van betere regelgeving bij toezichtrapportage richtsnoeren te ontwikkelen.
  • Het opzetten van gezamenlijke governanceregelingen om de coördinatie te verbeteren en meer samenwerking tussen verschillende toezichthoudende autoriteiten en andere relevante belanghebbenden te bevorderen, zodat zij hun deskundigheid kunnen delen en informatie kunnen uitwisselen.

Verklaringen van de leden van de Commissie:

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen: "Ons doel is de financiële rapportage in de EU doeltreffender te maken en ten volle te profiteren van de kansen die de digitale transitie biedt. Deze strategie effent de weg voor een solide aanpak om risico's te monitoren, de financiële stabiliteit en marktintegriteit te waarborgen en de beleggers en gebruikers van financiële diensten in de EU te beschermen. Het maakt ook deel uit van onze inspanningen om de Europese financiële sector meer “digitaal-vriendelijk” te maken en verantwoorde innovatie en concurrentie te stimuleren. Wij spelen ook een leidende rol in internationale discussies om wereldwijde afstemming van gegevens voor de digitale economie te bevorderen, zodat deze doeltreffend, veilig en toegankelijk is voor iedereen.”

Mairead McGuinness, EU-commissaris voor financiële diensten, financiële stabiliteit en kapitaalmarktenunie: "Rapportage aan de toezichthouders is het fundament van een gezonde financiële sector, en wij willen dat het rapportagesysteem van de EU klaar is voor de toekomst. De strategie van vandaag zal ons huidige systeem efficiënter maken en de administratieve lasten voor financiële ondernemingen verlichten. Dit zal ervoor zorgen dat de financiëledienstensector van de EU een wereldleider blijft, en zal de toezichthoudende autoriteiten ondersteunen bij het handhaven van de financiële stabiliteit en het beschermen van consumenten.”

Achtergrond

Toezichthoudende organen, zoals de Europese Bankautoriteit (EBA), hebben financiële ondernemingen, banken en beleggingsondernemingen ertoe verplicht bepaalde informatie te rapporteren. Dit staat bekend als toezichtrapportage.

Het toezicht op het financiële stelsel van de EU berust op actuele, relevante en kwalitatief hoogwaardige gegevens. De EU-regels voor toezichtrapportage en de manier waarop autoriteiten gegevens verzamelen en gebruiken moeten gelijke tred houden met de meest recente ontwikkelingen, namelijk de snelle ontwikkeling van digitale technologieën om dergelijke gegevens te verzamelen en te analyseren.

De strategie van vandaag is erop gericht de uitdagingen aan te pakken die voortvloeien uit het feit dat het volume en de complexiteit van de gegevens die nodig zijn om toezicht te houden op het financiële stelsel zijn toegenomen. Zij bouwt voort op de conclusies van een uitgebreide geschiktheidscontrole van de EU-vereisten inzake toezichtrapportage in de EU-wetgeving voor de financiële sector. In het kader van deze geschiktheidscontrole concludeerde de Commissie dat de huidige rapportagevereisten in het EU-recht noodzakelijk zijn en doeltreffend lijken om toezichthouders relevante gegevens te verstrekken. Er zijn echter inefficiënties in de definities met betrekking tot verschillende rapportagevereisten en in de manier waarop gegevens worden verzameld.

De Commissie heeft, samen met de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's), al gerichte verbeteringen aangebracht in de toezichtrapportage in verschillende sectorale voorschriften, en hieraan wordt verder doorgewerkt. Sommige vastgestelde problemen doen zich echter in alle financiëledienstensectoren voor en worden daarom aangepakt in het kader van de bredere, sectoroverschrijdende aanpak van toezichtgegevens die vandaag wordt voorgesteld.

Meer informatie

Vragen en antwoorden

Prudentiële vereisten


Terug naar boven