r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie neemt besluit over twee nieuwe Europese burgerinitiatieven

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 14 december 2021.

Vandaag heeft de Europese Commissie besloten het Europees burgerinitiatief “Groene btw - Een groene EU-btw om duurzame en milieuvriendelijke producten en diensten te stimuleren” te registreren. De organisatoren van het initiatief verzoeken de Commissie een voorstel te doen voor een rechtshandeling om de btw op groene producten en diensten te verlagen.

Ook vragen zij de Commissie in Europa belastingverlagingen door te voeren voor ecologische, duurzaam geproduceerde en milieuvriendelijke producten ter ondersteuning van klimaat- en milieubescherming. Aangezien dit Europees burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet, is de Commissie van mening dat het juridisch gezien ontvankelijk is. Zij heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het burgerinitiatief.

Daarnaast heeft de Commissie de registratie van het “EVE-initiatief inzake het recht om te beslissen” geweigerd. Met dit initiatief wordt de Commissie verzocht een voorstel in te dienen voor de invoering van een nieuw grondrecht waarmee een systeem van rechtstreekse democratie wordt ingevoerd op het niveau van de Europese instellingen, zodat burgers “op samenhangende wijze” kunnen besluiten over “gemeenschappelijke of openbare aangelegenheden” en gezamenlijk de “soevereiniteit van het volk” kunnen uitoefenen Hiervoor zouden de Verdragen moeten worden aangepast. Verordening (EU) 2019/788 laat echter alleen initiatieven toe waarbij de Commissie binnen haar bevoegdheden voorstellen doet voor secundaire wetgeving tot uitvoering van de Verdragen. De weigering is de tweede fase in een procedure waarbij de organisatoren eerst zijn uitgenodigd om hun oorspronkelijke initiatief te wijzigen op basis van de eerste beoordeling van de Commissie.

Volgende stappen

Nu het initiatief is geregistreerd, kunnen de organisatoren van het initiatief inzake groene btw beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Indien een Europees burgerinitiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten verzamelt, moet de Commissie reageren. Zij kan beslissen om al dan niet in te gaan op het verzoek om actie te ondernemen. Zij moet haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief werd ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon. Via dit instrument kunnen burgers de Europese agenda mede bepalen. Het Europees burgerinitiatief is in april 2012 officieel van start gegaan.

Om ontvankelijk te worden verklaard: mag de voorgestelde actie niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen, 2) mag zij niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk zijn en 3) mag zij niet kennelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Sinds de invoering van het Europees burgerinitiatief heeft de Commissie 110 verzoeken ontvangen om een Europees burgerinitiatief te lanceren, waarvan er 86 juridisch gezien ontvankelijk waren en dus in aanmerking kwamen voor registratie.

Sinds de nieuwe EBI-verordening in januari 2020 van kracht werd, zijn 16 initiatieven geregistreerd (waaronder 4 volgens de nieuwe registratieprocedure in twee fasen). Het “EVE-initiatief” is het eerste dat wordt geweigerd.

Meer informatie

Groene btw - Een groene EU-btw om duurzame en milieuvriendelijke producten en diensten te stimuleren

EVE-initiatief voor de instelling van het recht om te beslissen

Europees burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Forum voor het Europees burgerinitiatief

Campagne #EUTakeTheInitiative


Delen

Terug naar boven