r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

NextGenerationEU: Europese Commissie zal tegen juni 2022 50 miljard EUR aan langlopende obligaties uitgeven voor de financiering van het herstel

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 14 december 2021.

Na de geslaagde lancering in juni 2021 van de ontleningen om het NextGenerationEU-herstelinstrument te financieren, heeft de Europese Commissie overeenkomstig haar strategie om open en transparant te communiceren met de financiële markten vandaag haar uitgifteplannen bekendgemaakt om de financieringsbehoeften van NextGenerationEU voor de eerste helft van 2022 te dekken.

Het plan voorziet in de uitgifte van 50 miljard EUR aan langlopende EU-obligaties tussen januari en juni 2022, aangevuld met kortlopend EU-schuldpapier. Dit moet de Commissie verder in staat stellen alle betalingen te voldoen die in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en alle andere programma's in het kader van het NextGenerationEU-herstelinstrument gedurende die periode verschuldigd zijn.

Het huidige financieringsplan is gebaseerd op de meest recente ramingen van de toekomstige betalingsbehoeften voor NextGenerationEU. Omdat de herstel- en veerkrachtfaciliteit - die goed is voor 90 % van de betalingen in het kader van NextGenerationEU - een prestatiegebaseerd instrument is en de betalingen in 2022 afhankelijk zijn van de realisatie van mijlpalen en streefdoelen in de nationale herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten, kunnen de precieze financieringsbehoeften en het tijdstip van de betalingen variëren. Eventuele wijzigingen zullen tijdig en op transparante wijze aan de markt worden meegedeeld.

Vandaag heeft de Commissie ook het jaarlijkse leningsbesluit voor 2022 vastgesteld. Dit besluit bepaalt de maximumbedragen die de Commissie vóór het einde van het jaar mag lenen.

Johannes Hahn, commissaris voor Begroting en Administratie: “In 2022 zal de Commissie middelen blijven aantrekken om het herstel te financieren en aan een betere en veerkrachtigere toekomst voor iedereen te bouwen. Met een volume van 50 miljard EUR in de eerste helft van het jaar verwachten wij een sterke aanwezigheid op de markten te behouden, de lidstaten te helpen op hun weg naar herstel en de integratie van de kapitaalmarkten en de internationale rol van de euro te ondersteunen.”

De uitgiften in 2022 bouwen voort op de succesvolle lancering van het NextGenerationEU-herstelprogramma in 2021. Sinds juni 2021 heeft de Commissie 71 miljard EUR opgehaald voor NextGenerationEU via langlopende EU-obligaties, waarvan 12 miljard EUR via de allereerste NextGenerationEU-emissie van groene obligaties. Daarnaast heeft de Commissie momenteel 20 miljard EUR aan EU-schuldpapier uitstaan. Daarmee heeft de Commissie 54,15 miljard EUR aan EU-landen betaald als voorfinanciering in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en ruim 6 miljard EUR voor andere EU-programma's die ook financiering van NextGenerationEU ontvangen. Hiermee zijn alle betalingsverzoeken in 2021 volledig gedekt.

In 2022 wil de Commissie zowel conventionele als NextGenerationEU-groene obligaties uitgeven, zowel via syndicaties als via veilingen. Kortlopend EU-schuldpapier zal zoals eerder het geval was uitsluitend via veilingen worden uitgegeven. Na de succesvolle uitrol van haar veilingprogramma in september zal de Commissie het gebruik van veilingen als uitgifteformaat verder ontwikkelen. De exacte verhouding tussen veilingen en syndicaties zal afhangen van de marktomstandigheden en de exacte financieringsbehoeften van de Commissie.

De Commissie zal ook in de toekomst op de markt aanwezig blijven in het kader van haar andere financieringsprogramma's (het Europees financieel stabilisatiemechanisme, SURE en macrofinanciële bijstand), met een geraamd financieringsvolume van ongeveer 5,5 miljard EUR in de periode januari-juni 2022.

De Commissie zal haar emissieplannen voor de tweede helft van het jaar in juni 2022 bekendmaken.

Achtergrond

NextGenerationEU is een tijdelijk herstelinstrument van ongeveer 800 miljard EUR in lopende prijzen om het Europees herstel van de coronapandemie en de opbouw van een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa te ondersteunen.

Om NextGenerationEU te financieren, zal de Europese Commissie, namens de EU, op de kapitaalmarkten geld ophalen, namelijk tot ongeveer 800 miljard EUR in lopende prijzen, tussen nu en eind 2026.

Om de nodige financiering onder optimale marktvoorwaarden te verkrijgen, is de Commissie begonnen met de uitvoering van een gediversifieerde financieringsstrategie.

Deze strategie berust op een mix van uitgiften op lange en korte termijn via gesyndiceerde transacties en veilingen om de Commissie in staat te stellen flexibel middelen aan te trekken tegen de gunstigste voorwaarden onder de heersende marktomstandigheden.

Meer informatie

Q&A Een gediversifieerde financieringsstrategie

EU-financieringsplan januari-juni 2021

Website “The EU as a borrower”


Delen

Terug naar boven