r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Strategisch Kompas

Het Strategisch Kompas geeft richting aan het Europese veiligheid- en defensiebeleid voor een periode van 5 tot 10 jaar. De conceptversie van het Strategisch Kompas is in november 2021 door Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell aan de lidstaten gepresenteerd.

De belangrijkste prioriteit van het Strategisch Kompas is de zelfredzaamheid van de Europese Unie. Het kompas is onderverdeeld in 4 richtingen: crisismanagement, weerbaarheid, capaciteitsontwikkeling en partnerschappen. In de conceptversie van het Strategisch Kompas staat ook de doelstelling voor de ontwikkeling van een snel inzetbare EU-capaciteit in de vorm van 5000 Rapid Development Troops.

In juni 2020 heeft de Europese Raad opdracht gegeven voor het opstellen van een Europese defensiestrategie. In de eerste helft van 2021 hebben de defensie ministers van de lidstaten de strategie verder ontwikkeld. In het begin van 2022 volgen de onderhandelingen in de Raad en in maart 2022 zal naar verwachting het Strategisch Kompas onder Frans EU-voorzitterschap worden vastgesteld.

Meer informatie

Terug naar boven