r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Council concludes Croatia has fulfilled the necessary conditions for the full application of the Schengen acquis

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 9 december 2021.

De Raad heeft vandaag geconcludeerd dat Kroatië voldoet aan de voorwaarden om alle onderdelen van het Schengenacquis toe te passen. De Raad moest dit eerst vaststellen om tot opheffing van de binnen­grens­controles te kunnen besluiten.

Sinds zijn toetreding tot de EU, past Kroatië de bepalingen van het Schengenacquis toe, met uitzondering van de opheffing van de controles aan de binnengrenzen. Volgens de Akte van toetreding van Kroatië kunnen de binnengrens­controles pas worden opgeheven wanneer de Raad daartoe besluit nadat overeenkomstig de Schengen­evaluatie­procedures is vastgesteld dat Kroatië aan de voorwaarden voldoet.

De Schengenevaluatie van Kroatië vond plaats tussen 2016 en 2020. In oktober 2019 had Kroatië volgens de Commissie de nodige maatregelen genomen om aan de voorwaarden voor de volledige toepassing van het Schengenacquis te voldoen. In februari 2021 werd het laatste actieplan voor de geëvalueerde gebieden afgerond.

Met zijn conclusies van vandaag stelt de Raad formeel vast dat Kroatië aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet. Met de goedkeuring van deze conclusies wordt niet vooruitgelopen op de aanneming van het besluit van de Raad betreffende de volledige toepassing van het Schengenacquis.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Delen

Terug naar boven