r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU belooft 2,5 miljard euro om samen met partnerlanden ondervoeding te bestrijden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 7 december 2021.

Vandaag heeft de Commissie op de Nutrition for Growth-top in Tokio 2,5 miljard euro extra aangekondigd voor de bestrijding van alle vormen van ondervoeding in de periode 2021-2024. Het gaat om humanitaire hulp om in de meest dringende behoeften te voorzien alsook om steun om de onderliggende oorzaken van ondervoeding aan te pakken, bijvoorbeeld door duurzamere systemen voor de transformatie van voedsel in de partnerlanden van de EU.

Op de top zei Europees commissaris voor Internationale Partnerschappen Jutta Urpilainen: “Door de COVID-19-pandemie is de wereldwijde voedselcrisis nog verergerd. Er is meer dan ooit behoefte aan eerlijkere, veerkrachtigere en duurzamere voedsel- en gezondheidszorgsystemen. De vandaag beloofde middelen zullen worden ingezet om duurzame en veerkrachtige voedselsystemen te ondersteunen en zullen op die manier het probleem van de ondervoeding helpen aanpakken. Wij willen een gezonde toekomst creëren waarin niemand honger hoeft te lijden.”

Janez Lenarčič, commissaris voor Crisisbeheer: “Voeding is een belangrijk aspect van de humanitaire hulp van de EU. Goede voeding is een basisrecht: van kinderen in hun eerste levensjaren tot mensen die door een crisis geen eten meer hebben, ze moeten allen worden geholpen. Wij zullen onze hulp opvoeren om ervoor te zorgen dat de acties ter bestrijding van ondervoeding ook de meest kwetsbaren bereiken en miljoenen mensen een gezonder leven kunnen leiden.”

Deze essentiële steunverlening is gericht op partnerlanden in Afrika, Azië, het Stille-Oceaangebied, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en moet voeding een centrale plaats geven in de samenwerking tussen deze landen de EU. De EU zal maatregelen financieren in voedingsgerelateerde sectoren, zoals landbouw, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, sociale bescherming, gezondheid en onderwijs, om de voeding te verbeteren. Daarbij zal haar aandacht vooral uitgaan naar vrouwen, adolescente meisjes en kinderen onder de vijf jaar.

De Commissie heeft via partnerschappen samengewerkt met de EU-lidstaten, onder meer door middel van gezamenlijke programmering, bijvoorbeeld in Laos. Ook werden investeringen op het gebied van voeding gestimuleerd door middel van medefinanciering. De EU streeft naar een grotere impact door een Team-Europa-aanpak te hanteren.

De EU-financiering is gericht op het redden van levens en omvat op behoeften gebaseerde hulp, ter ondersteuning van de meest kwetsbaren in crisissituaties zoals in Afghanistan, Jemen, Ethiopië en de Sahel.

Achtergrond

Wereldwijd kunnen bijna 3 miljard mensen zich geen gezonde voeding veroorloven.

De EU verleent steun voor inclusieve voedselsystemen die rekening houden met de economische, sociale en ecologische dimensie van duurzaamheid. Dit maakt deel uit van het bredere kader van de “van boer tot bord”-strategie in het kader van de Green Deal van de EU, zoals is uiteengezet in het actieplan voor voeding.

Met het initiatief National Information Platforms for Nutrition steunt de EU partnerlanden om hun nationale bestuurssystemen te versterken op basis van gegevens om ondervoeding en de gevolgen daarvan te voorkomen. De toezegging van de EU bedraagt minimaal 2,5 miljard euro voor de periode 2021-2024 (1,4 miljard euro voor ontwikkeling en 1,1 miljard euro voor humanitaire hulp) voor internationale samenwerking op het vlak van voeding.

Op de eerste Nutrition for Growth-top in 2013 had de EU toegezegd in de periode 2014-2020 3,5 miljard euro uit te trekken voor de verbetering van de voedselsituatie in de partnerlanden. In 2020 is deze belofte niet alleen nagekomen, maar is nog 800 miljoen euro extra verstrekt.

Meer informatie

Bevordering van betere voeding Internationale Partnerschappen (europa.eu)

Humanitaire hulp van de EU: voeding


Terug naar boven