r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kabinet presenteert visie van burgers op toekomst EU

maandag 6 december 2021, 10:00
Blauw bord bij de Nederlandse grens
Bron: © PDC

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet heeft vandaag aan de Eerste en Tweede Kamer een rapport aangeboden met aanbevelingen over de volgende Europese beleidsthema's: de rechtsstaat, economie en werkgelegenheid, Europese democratie, de digitale transformatie, en onderwijs en cultuur. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de inbreng van de Nederlandse burgers en vormen de basis van de Nederlandse stem in de pan-Europese 'Conferentie over de Toekomst van Europa'.

In oktober publiceerde het kabinet de eerste inzichten en vervolgvragen van het onderzoek naar het Nederlandse perspectief op Europa. Vragenlijsten en enquêtes gaven burgers de gelegenheid om hun prioriteiten voor Europa kenbaar te maken. Het rapport geeft aan de hand van burgerpanels en kleinschalige groepsdiscussies meer inzicht in de onderbouwing van die suggesties.

De deelnemers van het onderzoek spreken met een grote meerderheid (82%) steun uit voor een eerlijk en duidelijk belastingsysteem in de EU. Dit onderwerp wordt als ingewikkeld beschouwd en zou juist daarom profiteren van verduidelijking en versimpeling, aldus het rapport. Daarnaast is het beschermen van de veiligheid en de rechtsstaat ook een prioriteit, alhoewel er ook ruimte gelaten moet worden voor diverse tradities en bestuursculturen in verschillende landen.

Opvallend is dat het aansturen op meer Europese samenwerking vooral populariteit geniet wat betreft onderwerpen waar de capaciteiten van individuele lidstaten tekort schieten. Zo verwachten Nederlandse burgers dat de EU een grote rol kan spelen in het vormgeven van de digitale transformatie. Lidstaten zouden deze uitdaging niet individueel aankunnen, aldus het rapport. Daartegenover staat in het rapport dat onderwerpen als cultuur, onderwijs en sport geen Europese prioriteit moeten worden omdat lidstaten goed uitgerust zijn om hierover zelf beleid te maken.

In het volgende rapport, dat wordt gepresenteerd in januari 2022, zullen onderwerpen als klimaatverandering, migratie, geopolitiek en gezondheid aan bod komen.

Bron: Rijksoverheid, Kijk op Europa

Delen

Terug naar boven