r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Energie), 2 december 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 2 december 2021, 19:30.

Voornaamste resultaten

Vandaag hebben de EU-ministers van Energie van gedachten gewisseld over de stijging van de energieprijzen en de balans opgemaakt van de vooruitgang die is geboekt met de voorstellen van het "Fit for 55"-pakket.

Jernej Vrtovec, Sloveens minister van Infrastructuur

De voorstellen van "Fit for 55" waren een belangrijke prioriteit voor het Sloveens voorzitterschap, dat zijn uiterste best heeft gedaan om zo veel mogelijk vooruitgang te boeken en het pakket toch coherent te houden. De stijgende energieprijzen laat zien hoe belangrijk een klimaatneutraal en energie-onafhankelijk Europa is. Onze prioriteit is vooruitgang te boeken met de transitie naar groene energie die in netwerken en volledig onderling verbonden energiesystemen stroomt.

Jernej Vrtovec, Sloveens minister van Infrastructuur

Energieprijzen

Na een daling van de mondiale en EU‑energie­prijzen eind 2019 en in 2020 zijn deze sinds de zomer van 2021 sterk gestegen.

De ministers wisselden van gedachten over de gevolgen daarvan en over mogelijke verzachtende maatregelen op nationaal en EU-niveau.

Ze deelden hun ervaringen met de in de afgelopen maanden ondernomen acties en met de uitvoering van de in de "toolbox" van de Commissie voorgestelde maatregelen. Ze focusten op het effect van deze verzachtende maatregelen.

Het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) presenteerde zijn voorlopig verslag van 15 november over de hoge energie­prijzen in Europa en de huidige opzet van de groot­handels­markt voor elektriciteit. Het eindverslag wordt verwacht in april 2022.

De lidstaten waren ingenomen met de voorlopige analyse als basis voor een empirisch onderbouwde beleidsdiscussie. De ministers uitten een aantal voorlopige standpunten en stelden gebieden voor waarop een grondigere analyse zou kunnen worden toegevoegd in de definitieve beoordeling in april 2022.

Verslag van ACER over een voorlopige beoordeling van de hoge energieprijzen in Europa en de huidige opzet van de groothandelsmarkt voor elektriciteit

Stijging energieprijzen in de EU (achtergrondinformatie)

Infographic - Hoe de EU de groene transitie waarmaakt

Illustratie: groene transitie Zie volledige infographic

"Fit for 55"-pakket

De ministers hielden een oriënterend debat over het "Fit for 55"-pakket, met name over de richtlijn hernieuwbare energie en de richtlijn energie-efficiëntie.

Ze waren ingenomen met de vooruitgang en maakten de balans op van de belangrijkste onopgeloste vraagstukken in de 2 energiegerelateerde dossiers.

De ministers zetten een koers uit voor de toekomst en wezen erop dat het potentieel van hernieuwbare energiebronnen als kostenefficiënte energiebron moet worden ondersteund, maar ook dat er rekening moet worden gehouden met de verschillende nationale omstandigheden en uitgangspunten.

Ze bespraken ook de grotere inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie die van de lidstaten worden verwacht en hun bijdrage aan een EU-wijde energie-efficiëntie­doelstelling. De ministers hadden het ook over de mogelijke behoefte aan flexibiliteit die rekening houdt met de nationale omstandigheden en over hoe deze flexibiliteit kan worden gebruikt voor overheidsgebouwen.

"Fit for 55" (achtergrond­informatie)

Handel

De ministers keurden ook een gezamenlijk initiatief van de WTO over interne regelgeving voor diensten goed.

Dit is het eerste WTO-resultaat op het gebied van de handel in diensten gedurende meer dan 20 jaar. Hoewel dit een initiatief van verscheidene partijen is, zullen de nieuwe verbintenissen ook alle andere WTO-leden ten goede komen via het beginsel van de meest begunstigde natie.

Een goede regelgeving is cruciaal voor de werking van de hedendaagse economie. De EU is ervan overtuigd dat duidelijke regels over transparantie en vergunningen de handel in diensten aanzienlijk zullen vergemakkelijken, met name voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, die niet over dezelfde middelen en ervaring beschikken om complexe processen aan te pakken als grotere spelers.

De uitvoering van de nieuwe verbintenissen zal de kosten voor dienstverleners verminderen. Volgens een recente studie van de OESO en de WTO komt de besparing neer op $ 150 miljard per jaar.

Landbouw

De ministers namen het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat van kracht wordt in 2023-2027, formeel aan. Het baant de weg voor een eerlijker, groener en prestatiegerichter GLB dat Europese landbouwers een duurzame toekomst geeft, kleinere landbouwbedrijven gerichter ondersteunt en de lidstaten meer flexibiliteit biedt om maatregelen aan de plaatselijke omstandigheden aan te passen.

Raad keurt eerlijker, groener en prestatiegerichter landbouwbeleid voor 2023-2027 goed (persmededeling, 2 december 2021)

Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027 (achtergrondinformatie)

Overige punten

De Commissie informeerde de ministers over de ontwikkelingen op het gebied van externe energie­betrekkingen en presenteerde een verslag over de stand van de energie-unie. Het voorzitterschap informeerde de ministers over de vorderingen die met het Europees Parlement zijn gemaakt bij de herziening van de verordening voor trans-Europese energie­netwerken (TEN-E). Denemarken deelde informatie over het verband tussen hernieuwbare energie en biodiversiteit. Litouwen deelde informatie over het belang van nucleaire veiligheid in de Belarussische kern­centrale van Ostrovets, overeenkomstig de erkende EU-veiligheidsniveaus. België deelde informatie over de gevolgen van de bestaande 70%-regel voor interconnecties met hybride offshore­projecten. Frankrijk presenteerde het programma van zijn komende voorzitterschap.

De Raad nam zonder debat de A-punten van wetgevende en niet-wetgevende aard aan.

Video van de ochtendsessie

Video van de middagsessie

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3833

Brussel

2 december 2021

10:00

Vooraf (documenten)

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Voorlopige agenda

Voorlopige lijst van A-punten Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorlopige lijst van A-punten, toevoeging 2 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Stemuitslagen zitting


Delen

Terug naar boven