r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Modelleren met onzekerheden: de opkomst van omikron, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 december 2021 19:00 - 20:30
locatie Online Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Vanaf het begin van de COVID-19-pandemie hebben epidemiologische analyses en wiskundige modellen een belangrijke rol gespeeld bij het voorspellen van pandemiescenario's en het effect van interventiemogelijkheden om het coronabeleid te sturen. Naar aanleiding van de recente besmettingsgolf in heel Europa worden nieuwe maatregelen besproken, zoals boostervaccins, vaccinatie van kinderen en beperkingen voor specifieke groepen via coronatoegangsbewijzen (1/2/3G-beleid en combinaties daarvan).

In dit webinar bespreken we welke factoren cruciaal zijn voor modellering en kijken we samen met deskundigen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Israël vanuit een internationaal perspectief naar de interventiemogelijkheden.

De voertaal van dit webinar is Engels.

Programma

 

19.00

Welkom door Marion Koopmans, hoogleraar virologie, Erasmus MC, Rotterdam

19.05

Inleiding door Marc Bonten, hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, UMC Utrecht

19.10

Michael Edelstein, hoogleraar infectieziekten en vaccinepidemiologie, Bar Ilan University (Israël) - Reflection on successes and failures of the response to the pandemic in Israel

19.25

Jacco Wallinga, hoogleraar modellering van infectieziekten, Leids Universitair Medisch Centrum - Key challenges in pandemic forecasting: a Dutch perspective

19.40

Neil Ferguson, hoogleraar mathematische biologie, Imperial College London (UK) - Variants and vaccines: a U.K. perspective

19.55

Paneldiscussie onder leiding van Marion Koopmans en Marc Bonten

20.30

Afsluiting


Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven