r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Anti-money laundering: Council agrees its negotiating mandate on transparency of crypto-asset transfers

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 1 december 2021.

Vandaag zijn de ambassadeurs bij de EU een mandaat overeengekomen om met het Europees Parlement te onderhandelen over een voorstel voor het aanpassen van de regels voor de informatie die bij geldovermakingen moet worden gevoegd. De update moet die regels uitbreiden naar bepaalde cryptoactiva.

Het akkoord van vandaag is belangrijk voor het dichten van hiaten in onze financiële stelsels die criminelen kwaadwillig benutten om illegale winsten wit te wassen of terroristische activiteiten te financieren. Het risico dat cryptoactiva worden misbruikt voor witwassen en criminele doeleinden, wordt steeds groter.

Ik ben tevreden dat de Raad snel voortgang kon maken met dit urgente voorstel.

Andrej Šircelj, Sloveense minister van Financiën

Doel van het voorstel is aanbieders van cryptoactiva­diensten te verplichten volledige informatie te verzamelen en toegankelijk te maken over de afzender en de begunstigde van overmakingen van virtuele of cryptoactiva. Dat doen aanbieders van betalingsdiensten nu reeds voor elektronische overmakingen. Zo worden overmakingen van cryptoactiva traceerbaar, en kunnen verdachte transacties beter worden opgespoord en zo nodig geblokkeerd.

De wijzigingen in het Raadsstandpunt stroomlijnen en verduidelijken het Commissie­voorstel. Er worden met name regels toegevoegd voor de overmaking van cryptoactiva tussen aanbieders van crypto­activadiensten en "unhosted wallets". Ook moet nu alle informatie over de "initiator" bij de overmaking van cryptoactiva worden gevoegd, ongeacht het bedrag. Omdat traceerbaarheid van overmakingen van cryptoactiva een dringende kwestie is, wil de Raad voorts dat de toepassing van dit voorstel en van de verordening betreffende markten in cryptoactiva (MiCA) op elkaar worden afgestemd.

Achtergrond

Dit voorstel maakt deel uit van een pakket wetgevings­voorstellen van de Commissie (van 20 juli 2021) ter versterking van de EU-regels ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT). Zo is er ook een voorstel voor de oprichting van een nieuwe EU-autoriteit ter bestrijding van witwassen.

Dit voorstel brengt de EU-wetgeving in overeenstemming met aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF).


Delen

Terug naar boven