r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie roept opnieuw op tot het opvoeren van de vaccinatie-inspanningen, de snelle inzet van boosters, waakzaamheid en een snelle reactie op de omikronvariant

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 1 december 2021.

De Commissie komt vandaag met een gemeenschappelijke en gecoördineerde EU-aanpak om de uitdagingen als gevolg van de heropflakkering van COVID-19 in veel lidstaten dit najaar doeltreffend aan te pakken.

Het aantal gevallen stijgt snel en de druk op de ziekenhuizen neemt opnieuw toe. Er is dus dringend nood aan doortastend optreden. De nieuwe potentiële dreiging van de omikronvariant vergroot onze bezorgdheid en onderstreept hoe belangrijk het is om de pandemie aan te pakken als we de gezondheid op lange termijn willen beschermen, zowel in de EU als wereldwijd.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “In de afgelopen weken hebben velen van ons het met eigen ogen kunnen zien: COVID-19 is opnieuw opgelaaid en heeft naaste vrienden, medewerkers, familieleden of dierbaren besmet. Door het snel stijgend aantal gevallen komen onze ziekenhuizen en gezondheidswerkers steeds meer onder druk. Bovendien vereist de komst van de vermoedelijk zeer besmettelijke omikronvariant onze onverdeelde aandacht. Ik ben er echter van overtuigd dat de EU in staat is om deze uitdagingen aan te pakken. Vandaag presenteren we een breed scala aan maatregelen, gaande van het opvoeren van onze vaccinatie-inspanningen en investeringen in behandelingen tot het verbeteren van monitoring en preventie, en het versterken van onze mondiale solidariteit. In de tussentijd herhaal ik mijn dringende oproep aan iedereen: laat je vaccineren, haal een booster en volg de regels om jezelf en anderen te beschermen.”

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Door de hoge overdraagbaarheid van de deltavariant, een aanzienlijke immuniteitskloof en de versoepeling van niet-farmaceutische maatregelen wacht ons een moeilijke winter. De opkomst van de omikronvariant vergroot alleen maar de dringende noodzaak om de transmissieketens te doorbreken door te vaccineren en onze immuniteit te versterken. Waar nodig moeten doeltreffende volksgezondheidsmaatregelen worden ingevoerd, waaronder social distancing en mondmaskers. We moeten snel en doortastend optreden om de verspreiding van het virus te vertragen en de gevolgen ervan te beperken.”

De toename van het aantal ernstig zieken, met name bij niet-gevaccineerde patiënten, heeft geleid tot een enorme druk op de ziekenhuizen en op de reeds zwaar op de proef gestelde gezondheidswerkers. Dit heeft ook directe gevolgen voor de gezondheid van niet-COVID-patiënten: de toegang tot gezondheidszorg voor andere aandoeningen komt opnieuw onder zware druk te staan omdat weer meer COVID-19-patiënten moeten worden behandeld.

Gecoördineerde maatregelen ter bestrijding van COVID-19

De EU en de lidstaten moeten aantonen dat zij in staat zijn deze nieuwe besmettingsgolf snel aan te pakken en moeten blijven streven naar een krachtige en duurzame langetermijnrespons op deze dreiging. Dit vraagt om vastberaden en dringende maatregelen:

  • de EU en de lidstaten moeten doorgaan met de uitvoering van een gezamenlijke strategie om de binnenkomst van de omikronvariant in de EU te beperken, met regelmatige, dagelijkse evaluaties van de belangrijkste reisbeperkingen. De EU en de lidstaten moeten klaar staan om alle nodige controles op te leggen;
  • de lidstaten moeten nieuwe campagnes voeren om de niet-gevaccineerden in alle in aanmerking komende leeftijdsgroepen te bereiken, met gerichte nationale strategieën om de terughoudendheid tegenover vaccinatie aan te pakken;
  • de lidstaten moeten snel boosters inzetten om een hoog niveau van bescherming tegen het virus, met inbegrip van de omikronvariant, te behouden, te beginnen met de meest kwetsbare groepen;
  • de EU-agentschappen moeten ervoor zorgen dat de nodige wetenschappelijke richtsnoeren snel beschikbaar zijn;
  • de Commissie zal meer inspanningen leveren om COVID-19-geneesmiddelen te produceren, goed te keuren en gezamenlijk aan te schaffen;
  • het Europees Parlement en de Raad moeten de voorstellen voor de Europese gezondheidsunie en de HERA-crisisverordening uiterlijk eind 2021 goedkeuren;
  • de lidstaten moeten gerichte en evenredige voorzorgsmaatregelen en beperkingen invoeren om de verspreiding van het virus te beperken zodat levens worden gered en de druk op de gezondheidszorgstelsels vermindert. Volledige EU-coördinatie moet worden gewaarborgd. Door de opkomende omikronvariant moet bijzondere aandacht worden besteed aan de toepassing en bekendmaking van specifieke maatregelen inzake contacten tijdens de eindejaarsperiode;
  • de lidstaten moeten de herziene aanpak voor vrij verkeer toepassen waarbij het digitale COVID-certificaat van de EU standaard 9 maanden geldig is;
  • de EU en de lidstaten moeten de inspanningen van Team Europa voor het delen van vaccins opvoeren zodat het op de G20-top in oktober 2021 overeengekomen mondiale vaccinatiedoel van 70 % in 2022 wordt bereikt, en zij moeten de capaciteitsopbouw voor sequentieanalyse, tests en vaccinatie ondersteunen. De EU moet ook een duidelijk standpunt innemen over de te volgen koers om te zorgen voor een sterkere, billijkere en snellere mondiale gezondheidsarchitectuur.

De voorzitter heeft professor Peter Piot verzocht om binnen zijn huidige mandaat de wetenschappelijk hoofdadviseur voor epidemieën van de Commissie te worden.

Achtergrond

De EU-vaccinstrategie blijft het belangrijkste instrument van de EU om de pandemie te bestrijden omdat hierdoor de overdracht van het virus, ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van de ziekte worden voorkomen en verminderd. Zij wordt aangevuld met de EU-strategie voor COVID-19-geneesmiddelen. Samen maken zij deel uit van een sterke Europese gezondheidsunie; door de aanpak op EU-niveau te coördineren, kan de gezondheid van onze burgers beter worden beschermd, zijn de EU en haar lidstaten in staat toekomstige pandemieën beter te voorkomen en aan te pakken, en wordt de veerkracht van de Europese gezondheidsstelsels verbeterd.

Meer informatie

Mededeling

Coronavirus: EU-respons

Veilige COVID-19-vaccins


Delen

Terug naar boven