r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie tevreden met politiek akkoord voor Europese dataruimten en meer data-uitwisseling

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 30 november 2021.

De Commissie is tevreden met het politieke akkoord over een verordening inzake Europese datagovernance dat het Europees Parlement en de EU-lidstaten vandaag hebben bereikt. De trialoog is nu afgerond waardoor de weg vrij is voor de definitieve goedkeuring van de wettekst door het Europees Parlement en de Raad.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “Deze verordening is de eerste bouwsteen van een solide en eerlijke data-economie. Het gaat erom de juiste voorwaarden te scheppen voor een betrouwbare uitwisseling van data in overeenstemming met onze Europese waarden en grondrechten. We creëren een veilige omgeving waarin data tussen sectoren en tussen lidstaten kunnen worden uitgewisseld in het belang van de samenleving en de economie.”

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt: “Met de vandaag overeengekomen datagovernanceverordening tekenen we een gemeenschappelijke aanpak uit, een Europese benadering voor het delen van gegevens. Wij zorgen voor een betere doorstroming van de steeds grotere hoeveelheid industriële data tussen sectoren en lidstaten. Zo helpen we om van Europa ‘s werelds belangrijkste continent voor data te maken. Dit doen wij door vertrouwen op te bouwen, ervoor te zorgen dat de personen en bedrijven die gegevens genereren het heft in handen krijgen, zodat zij de controle behouden over de gegevens die zij genereren. Kort samengevat: een open maar soevereine eengemaakte markt voor data.”

De in november 2020 voorgestelde verordening inzake Europese datagovernance zal de basis leggen voor een nieuwe Europese manier van databeheer die beantwoordt aan de EU-regels, bijvoorbeeld wat betreft bescherming van de privacy (AVG), bescherming van de consument en eerlijke concurrentie. Dankzij deze verordening zullen er in de EU meer data beschikbaar zijn en uitgewisseld worden tussen sectoren en lidstaten. De verordening zal het delen van data en de ontwikkeling van gemeenschappelijke Europese dataruimten stimuleren, onder meer op het gebied van industrie, cultureel erfgoed en gezondheid, zoals aangekondigd in de Europese datastrategie.

Volgende stappen

Het akkoord dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben bereikt, moet nu nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

De Commissie zal binnenkort ook een tweede groot wetgevingsinitiatief voorstellen, de datawet, om de waarde van data voor de economie en de samenleving te maximaliseren. De datawet heeft tot doel de uitwisseling van data tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden te bevorderen. Van 3 juni tot en met 3 september 2021 heeft een openbare raadpleging plaatsgevonden en de resultaten zullen in de komende dagen worden gepubliceerd.

Naast deze twee complementaire initiatieven zal de Commissie ook blijven werken aan de ontwikkeling en financiering van Europese dataruimten zodat data worden gebundeld in belangrijke strategische sectoren en gebieden van algemeen belang, zoals gezondheid, landbouw en industrie.

Achtergrond

Het voorstel voor een datagovernanceverordening werd op 25 november 2020 gepresenteerd en is het eerste wetgevingsinitiatief dat is aangenomen in het kader van de Europese datastrategie.

De verordening omvat:

  • maatregelen voor meer vertrouwen in datadeling, omdat een gebrek aan vertrouwen een grote belemmering blijft en hoge kosten veroorzaakt;
  • nieuwe EU-regels over neutraliteit waardoor nieuwe data-intermediairs het datadelen opeen betrouwbare manier kunnen organiseren;
  • maatregelen om het gebruik van bepaalde data in het bezit van de overheid makkelijker te maken. Een voorbeeld is het hergebruik van bepaalde gezondheidsgegevens, onder duidelijke voorwaarden, voor onderzoek naar zeldzame of chronische ziekten;
  • instrumenten om Europeanen zeggenschap te geven over het gebruik van data die zij genereren, door het voor bedrijven en particulieren makkelijker en veiliger te maken hun data onder duidelijke voorwaarden vrijwillig ter beschikking te stellen voor toepassingen van algemeen belang.

Meer informatie

Datagovernanceverordening

Vragen en antwoorden

Informatieblad

Datastrategie van 19 februari 2020


Delen

Terug naar boven