r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Sport: Council resolution stresses key features of values-based sport model

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 30 november 2021.

De Raad heeft vandaag een resolutie aangenomen over de bepalende kenmerken van een Europees sportmodel. De meeste sporten in Europa worden op nationaal niveau gestructureerd en georganiseerd door één federatie per sport. Ze hebben een piramidale structuur, waarbij solidariteit wordt getoond met de lagere niveaus en open competities worden aangemoedigd.

Met deze resolutie worden voor het eerst de bepalende kenmerken van een Europees sportmodel overeengekomen. Deze verwezenlijking is een zeer belangrijke stap, niet enkel voor het Sloveense voorzitterschap maar ook voor de sportwereld. We weten allemaal dat sport mensen kan inspireren en samenbrengen, maar ook een grote rol speelt als economische sector en van belang is voor de gezondheid en het welzijn van burgers. Het succes van sport in Europa is te danken aan de bepalende waarden van het Europees sportmodel, zoals open competities, vrijheid van vereniging, lokale verankering en solidariteit.

Simona Kustec, Sloveens minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport

De lidstaten moeten inzetten op waarden in sport en sportorganisaties, en de bijdrage van vrijwilligers, amateurclubs, gezinnen en lokale gemeenschappen erkennen. De resolutie maakt daarnaast verdere besprekingen mogelijk tussen de lidstaten en belanghebbenden in de sportwereld over de bepalende kenmerken van een Europees sportmodel.

Aan de sportwereld wordt gevraagd de solidariteit tussen sportorganisaties te versterken om zo bij te dragen tot het herstel van de sector na de coronapandemie. Ook wordt haar verzocht sportcompetities te organiseren volgens het beginsel openheid, hierbij sportieve verdienste voorop te stellen en de grondrechten en mensenrechten te eerbiedigen.

Achtergrond

De professionele sportwereld is de laatste jaren steeds verder vercommercialiseerd en winst maken wordt steeds belangrijker. Hoewel het hierdoor mogelijk wordt om een groter aantal atleten te betalen voor hun prestaties, is dit niet zonder gevaar voor de sportieve waarden. Daarom wordt in de resolutie benadrukt dat waarden als goed bestuur, veiligheid, integriteit, solidariteit en de gezondheid en veiligheid van atleten centraal moeten staan.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Delen

Terug naar boven