r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Stronger European Centre for Disease Prevention and Control: Council and European Parliament reach provisional agreement

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 29 november 2021.

Vandaag hebben vertegenwoordigers van de Raad en het Europees Parlement een politiek akkoord gesloten om het mandaat van het Europees Centrum voor ziekte­preventie en -bestrijding (ECDC) te verlengen. Met dit nieuwe mandaat wil de EU het werk van het ECDC versterken: controle op epidemische ziektes, vroeg­tijdige waarschuwing, paraatheid en respons..

Het ECDC is een EU-agentschap dat tot taak heeft de Unie te ondersteunen bij de bestrijding van besmettelijke ziekten, onder meer door middel van informatie over epidemische ziektes, wetenschappelijk advies en opleidings­activiteiten.

Midden in deze nieuwe golf, die ons hard treft, moeten we vooruitkijken en plannen maken voor de toekomst. De pandemie heeft laten zien dat we behoefte hebben aan meer inzicht in gezondheids­bedreigingen over de grenzen heen, up-to-date actie­plannen en meer coördinatie. Een sterker mandaat voor het ECDC is een stap in deze richting.

Janez Poklukar, Sloveens minister van Volksgezondheid

Steun voor planning van paraatheid en respons

Het nieuwe, sterkere mandaat voorziet in de oprichting van een EU-task­force voor gezondheid die lokale reacties op de uitbraak van ziektes moet ondersteunen. Ook moet de taskforce de lidstaten en de Europese Commissie expertise bieden, bijvoorbeeld voor het uitwerken, het onder de loep nemen en het up-to-date houden van plannen die overheden klaar hebben liggen voor de uitbraak van ziektes. Het ECDC zal ook digitale platforms voor de controle op epidemische ziektes ontwikkelen.

Betere coördinatie met de WHO en strengere gegevens­bescherming

Raad en Parlement zijn onder meer overeengekomen:

  • aanbevelingen en acties beter af te stemmen en te coördineren met de Wereld­gezondheids­organisatie om zo te komen tot meer samenhang en complementariteit;
  • het versterken van de gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden niet opgeslagen of aan derden verstrekt tenzij dit strikt noodzakelijk is om de ECDC in staat te stellen zijn werk goed te doen.

Achtergrond en volgende stappen

Het voorlopige politieke akkoord moet nu door beide instellingen worden goedgekeurd voordat Raad en Parlement het nieuwe mandaat definitief kunnen vaststellen.

Het nieuwe mandaat van het ECDC maakt deel uit van een breder pakket voor de Europese gezondheids­unie. Behalve een sterker mandaat van het ECDC omvat het pakket een grotere rol voor het Europees Genees­middelen­bureau (EMA) en een wetsontwerp over grens­overschrijdende gezondheids­bedreigingen. Deze drie voorstellen zijn op 11 november 2020 door de Europese Commissie op tafel gelegd. Op 16 september 2021 werd het pakket Europese gezondheids­unie aangevuld met een voorstel voor de oprichting van een autoriteit voor paraatheid en respons inzake nood­situaties op gezondheids­gebied (HERA).

Raad en Parlement hebben de nieuwe EMA-regels op 28 oktober goedgekeurd.


Terug naar boven