r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU vervangt vergunningenmechanisme voor uitvoer COVID-19-vaccins door nieuw toezichtsinstrument

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 26 november 2021.

De EU zal het mechanisme voor transparantie en vergunningen voor de uitvoer van COVID-19-vaccins, dat op 31 december 2021 verstrijkt, niet verlengen. Dit betekent dat vaccinproducenten vanaf 1 januari 2022 niet langer een vergunning hoeven aan te vragen voor de uitvoer van vaccins naar landen buiten de EU. De transparantie van de uitvoer zal gewaarborgd blijven door een nieuw toezichtsmechanisme, dat de Europese Commissie de beschikking zal geven over actuele, bedrijfsspecifieke gegevens over de uitvoer van vaccins. De Commissie zal de huidige epidemiologische situatie blijven volgen om zo nodig passende maatregelen te kunnen nemen.

Dit besluit is onderdeel van de ruimere inspanningen van de EU om de COVID-19-vaccins die de wereld zo hard nodig heeft zo snel en breed mogelijk te kunnen produceren en op eerlijke wijze te distribueren:

  • de EU heeft tot dusver ruim 1,3 miljard doses uitgevoerd - meer dan de helft van haar productie - en is daarmee wereldwijd de grootste leverancier van COVID-19-vaccins;
  • de EU zal de komende maanden ook minstens 500 miljoen doses aan de meest kwetsbare landen doneren;
  • de EU heeft 1 miljard euro toegezegd om met onze Afrikaanse partners en onze industriële partners productiehubs in verschillende regio's in Afrika te creëren. Het doel is de permanente capaciteit voor de productie van vaccins op te voeren en deze beter over de hele wereld te verdelen;
  • de EU is actief betrokken bij het zoeken naar overeenstemming binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over een holistische respons op de COVID-19-pandemie om de productie en de uitvoer van vaccins en andere essentiële geneesmiddelen te faciliteren.

In dit verband verklaarde uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis: “De EU speelt een leidende rol bij de wereldwijde vaccinatie-inspanning. Wij hebben meer dan de helft van onze vaccinproductie uitgevoerd en steun en financiering geboden voor initiatieven als Covax, die helpen de toegang tot vaccins mogelijk te maken voor de delen van de wereld die er het hardst behoefte aan hebben. Vanuit het besef van onze mondiale verantwoordelijkheden ben ik verheugd dat we ons huidige vergunningensysteem nu zullen vervangen door een nieuw toezichtsmechanisme om precieze gegevens over onze uitvoer te verkrijgen. Er moet nog veel werk worden verzet om de wereld te vaccineren; daarom zullen wij op de komende ministeriële bijeenkomst van de WTO onze inspanningen op alle fronten opvoeren om tot een holistische wereldwijde respons op de pandemie te komen.

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, verklaarde: “De wereld vaccineren is een noodzaak als we de COVID-19-pandemie willen overwinnen. Voor ons was het nooit een kwestie van “EU eerst”: vaccinsolidariteit stond bij ons van meet af aan hoog in het vaandel. De EU heeft zelfs in de moeilijkste tijden blijk gegeven van solidariteit en wij hebben ruim de helft van de door ons geproduceerde vaccindoses naar andere landen van de wereld uitgevoerd. Wij zullen dit blijven doen en daarbij de transparantie en informatie-uitwisseling over onze uitvoer niet uit het oog verliezen, zodat wij een voortrekkersrol blijven spelen bij de wereldwijde inspanningen om levens te redden en een einde te maken aan deze wereldwijde gezondheidscrisis.”

In het kader van het nieuwe toezichtsmechanisme zullen continu actuele gegevens op bedrijfsniveau worden verzameld over de uitvoer van doses COVID-19-vaccin en van de werkzame stoffen die bij de productie van dergelijke vaccins worden gebruikt. Deze gegevens zullen worden verzameld door de douaneautoriteiten van de EU-lidstaten. De Commissie zal de gegevens op geaggregeerd niveau openbaar maken.

Het mechanisme voor transparantie en vergunningen voor de uitvoer van vaccins was opgezet om de levering van vaccins aan Europeanen in overeenstemming met de contractuele verplichtingen van de betrokken bedrijven te waarborgen. Het systeem heeft de transparantie van de productie, de levering en de toeleveringsketens van vaccins aanzienlijk verbeterd. Het heeft ook laten zien dat de EU een wereldleider is op het gebied van de uitvoer van vaccins. De leveranties van doses COVID-19-vaccin in de Unie gaan in steeds sneller tempo door, wat heeft geleid tot duidelijke vooruitgang bij de vaccinatiecampagne in de Unie. Onze vaccinatiecampagne is echter nog niet achter de rug en er blijven onzekerheden. Met nieuwe uitbraken van het COVID-19-virus in de EU en het risico van nieuwe varianten is er nog steeds behoefte aan transparantie bij de uitvoer van vaccins - iets waar de EU in het kader van het nieuwe toezichtsmechanisme voor zal blijven zorgen.

Meer informatie

Uitvoeringsverordening van de Commissie


Delen

Terug naar boven