r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hoogtepunten van de plenaire vergadering: het GLB, Belarus, 2022-begroting

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 26 november 2021.

EP-leden keurden het nieuwe EU-landbouwbeleid goed, formuleerden aanbevelingen voor geneesmiddelen en keurden de 2022-begroting goed tijdens de plenaire sessie van 22-25 november.

Link naar de video: Plenaire hoogtepunten

(Duur van de video:01:20)

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Op dinsdag keurden EP-leden een nieuw, eerlijker, groener en transparanter EU-landbouwbeleid goed. EP-leden verzekerden dat minimum 10% van de rechtstreekse betalingen via het hervormde GLB, dat in 2023 in werking treedt, naar kleine en middelgrote boerderijen zal gaan en dat ten minste 3% van het GLB-budget naar jonge landbouwers zal gaan.

Covid-19

Op dezelfde dag benadrukten EP-leden de noodzaak voor meer vaccinaties, ook buiten de EU. Ze onderstreepten ook de noodzaak voor een betere samenwerking tussen EU-landen.

Belarus

Op woensdag sprak Belarussische oppositieleider Sviatlana Tsikhanouskaya het Parlement toe en spoorde ze Europa aan om de stem van het Belarussisch volk luider te laten klinken. Ze zei dat de EU de sancties tegen het regime zou moeten coördineren met de VS en het VK om te verzekeren dat deze “efficiënt en niet alleen symbolisch zijn”. Tijdens een debat op dinsdag, riepen EP-leden op tot een nieuw migratiebeleid om te voorkomen dat migranten gebruikt worden voor andere doeleinden.

Legale migratie

Om de demografische uitdagingen van Europa op te vangen en de vaardigheden van immigranten af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt, riepen de EP-leden op donderdag op tot een ambitieuze toelatingsregeling voor laag- en middelgeschoolde werknemers uit derde landen, en een referentiekader voor de erkenning van hun vaardigheden en kwalificaties.

EU-begroting

Op woensdag keurde het Parlement de 2022-begroting goed en werd deze door EP-voorzitter David Sassoli ondertekend, waardoor die wettelijk bindend wordt. Er is bijna €480 miljoen voorzien aan bijkomende middelen voor prioriteiten zoals volksgezondheid, jongeren en klimaatactie. EP-leden waren akkoord om €190 miljoen extra toe te wijzen aan het Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI - Global Europe), met nadruk op het indijken van de pandemie.

Farmaceutische strategie

In een verslag dat op woensdag werd goedgekeurd, zette het Parlement een reeks aanbevelingen op een rij voor een nieuwe farmaceutische EU-strategie met garanties voor betaalbare geneesmiddelen, transparantere prijzen en een betere toeleveringsketen om tekorten te voorkomen.

Essentiële grondstoffen

Op woensdag riepen EP-leden de Commissie op om werk te maken van een strategie om Europa minder afhankelijk te maken van de import van essentiële grondstoffen. Cruciaal voor EU-industrie, moet de bevoorrading van dergelijke stoffen volgens het verslag de minimum milieuvoorwaarden en sociale normen respecteren.

Verdrag van Istanbul

Op de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen op donderdag, spoorden EP-leden de zes EU-lidstaten aan die het Verdrag van Istanbul nog niet bekrachtigd hadden (Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Letland, Litouwen en Slowakije) om dat zo snel mogelijk te doen.

Sociaal zekerheidpaspoort

Op maandag ondervroegen de EP-leden de Commissie naar de stand van zaken van het Europese sociale zekerheidspaspoort. Ze eisten de snelle lancering van dit digitale instrument om de administratieve last voor mobiele werknemers te verlichten.

Richtlijn minimumlonen

Op donderdag bereikten de EP-leden een akkoord met de Raad over een onderhandelingsmandaat over minimumlonen, om in elke lidstaat menswaardige levensomstandigheden te garanderen voor werknemers.

Meer lezen

Ontdek het Parlement op sociale media en meer

Productinformatie

REF.: 20211118STO17606


Delen

Terug naar boven