r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement wil nieuwe EU-regels om legale migratie te ondersteunen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 25 november 2021.

Uiterlijk januari 2022 moeten er voorstellen komen die legale arbeidsmigratie naar Europa faciliteren, om de vergrijzende bevolking en het tekort aan geschoold personeel het hoofd te bieden.

De EP-leden keurden donderdag het wetgevend initiatiefrapport over legale arbeidsmigratie goed, met 497 stemmen tegen 160 en 38 onthoudingen. In dit rapport ondersteunen ze het opzetten van een EU-talentenpool om sollicitanten van buiten de EU te koppelen aan mogelijke werkgevers in de EU, die tot doel heeft arbeidstekorten in lidstaten te verlichten en is gebaseerd op het bestaande EURES-portaal.

Het EP roept op tot een ambitieuze toelatingsregeling voor laag- en middelhoog opgeleide werknemers uit derde landen, en een kader voor de erkenning van hun vaardigheden en kwalificaties. Legale migratie naar de EU van ondernemers zou moeten worden gefaciliteerd met een EU-brede toelatingsregeling voor binnenkomst en verblijf voor mensen die een bedrijf of een startup willen beginnen, en voor zeer mobiele werknemers zoals artiesten en culturele professionals. De parlementsleden willen dat de Commissie hiervoor een meerjarig visum voor vijf jaar opzet dat jaarlijkse bezoeken voor een duur van maximaal 90 dagen mogelijk maakt.

Aanpassen van bestaande EU-wetten over legale migratie

De EP-leden vragen om een herziening van de bestaande regels voor langdurig ingezetenen uit derde landen om hen in staat te stellen naar een andere lidstaat te verhuizen vanaf de dag dat hun vergunning wordt afgegeven, vergelijkbaar met de voorwaarden die al gelden voor EU-burgers. Het aantal jaar dat nodig is om recht te hebben op een verblijfsvergunning voor lange termijn moet verlaagd worden van vijf naar drie.

Het rapport dat vandaag werd aangenomen, roept ook op tot een vereenvoudiging van de aanvraagprocedures in de bestaande wetgeving over gecombineerde vergunningen. Hiermee zouden aanvragen kunnen worden ingediend vanuit zowel een lidstaat - als de aanvrager in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning - als uit een derde land.

Daarnaast stellen de parlementsleden voor om de huidige regels voor seizoensarbeiders te veranderen, door hen toe te staan om tot drie maanden werkloos te zijn en naar een nieuwe baan te kunnen zoeken, zonder dat hun huidige vergunning wordt ingetrokken.

Citaat

Na de stemming zei rapporteur Abir Al-Sahlani (Renew, SE): "Europa staat voor demografische en economische uitdagingen. Om deze het hoofd te kunnen bieden en ervoor zorgen dat Europa sterk en concurrerend is, hebben we arbeidsmigratie nodig. Dat is een feit. We moeten het aantrekkelijker maken voor arbeidsmigranten om naar Europa te komen en we moeten het systeem opschonen om ervoor te zorgen dat de regels gevolgd worden”.

Volgende stappen

Zoals vastgelegd in het reglement van orde van het EP, heeft de Commissie tot 31 januari 2022 om voorstellen te presenteren voor het faciliteren en bevorderen van binnenkomst in de EU en mobiliteit voor legale migrerende werknemers uit derde landen.


Delen

Terug naar boven