r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Luchtvaartveiligheid: Commissie stelt nieuwe “zwarte lijst” van luchtvaartmaatschappijen vast

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 25 november 2021.

De Europese Commissie heeft vandaag de lijst bijgewerkt van luchtvaartmaatschappijen waaraan in de EU een exploitatieverbod of exploitatiebeperking is opgelegd omdat ze niet voldoen aan de internationale veiligheidsnormen. Een maximale luchtvaartveiligheid waarborgen voor Europeanen en alle passagiers die naar en in de Europese Unie reizen, is de kern van het luchtvaartveiligheidsbeleid van de Commissie.

Bij deze actualisering zijn alle in Moldavië gecertificeerde luchtvaartmaatschappijen uit de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen geschrapt, nadat de luchtvaartveiligheid in dat land is verbeterd. Eén Russische luchtvaartmaatschappij is echter aan de lijst toegevoegd vanwege bezorgdheid over haar vermogen om aan de internationale normen te voldoen.

Adina Vălean, commissaris voor Vervoer: “De handhaving van het hoogste veiligheidsniveau voor alle luchtvaartpassagiers en -personeel is voor de Commissie een topprioriteit. De zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen blijft een van de doeltreffendste instrumenten van de EU om dit te bereiken. Ik ben bijzonder blij dat we na twee jaar intensief werken alle luchtvaartmaatschappijen uit Moldavië van die lijst kunnen schrappen. Hierdoor kunnen zij opnieuw naar de EU vliegen. Het toont aan dat hard werk en nauwe samenwerking vruchten afwerpen.”

De zwarte lijst draagt niet alleen bij tot een hoog veiligheidsniveau in de EU. De luchtvaartmaatschappijen en landen die op de lijst staan, worden ook geholpen om hun veiligheidsniveau te verhogen. Bovendien is de lijst uitgegroeid tot een belangrijk preventiemiddel, die landen ertoe aanspoort maatregelen te nemen vóór een exploitatieverbod noodzakelijk wordt.

Na de update van vandaag worden 97 luchtvaartmaatschappijen geweerd uit het luchtruim van de EU:

  • 90 luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn in 15 verschillende landen[1] waarvan de autoriteiten onvoldoende toezien op de veiligheid;
  • Zeven individuele luchtvaartmaatschappijen, op basis van ernstige veiligheidstekortkomingen: Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Suriname), Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Irak), Med-View Airlines (Nigeria), Skol Airline LLC (Rusland) en Air Zimbabwe (Zimbabwe).

Twee andere maatschappijen krijgen exploitatiebeperkingen opgelegd en mogen alleen met specifieke vliegtuigtypes naar de EU vliegen: Iran Air (Iran) en Air Koryo (Noord-Korea).

Achtergrond

De huidige update van de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen is gebaseerd op het unanieme oordeel van de luchtvaartveiligheidsdeskundigen van de lidstaten, die van 9 tot en met 11 november 2021 een videoconferentie hebben gehouden onder de auspiciën van het EU-comité inzake veiligheid van de luchtvaart. Dat comité wordt voorgezeten door de Europese Commissie, met de steun van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart. De Commissie vervoer van het Europees Parlement heeft zich ook achter de actualisering van de lijst geschaard. De maatschappijen worden beoordeeld op basis van internationale veiligheidsnormen, met name die van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). De Commissie zoekt voortdurend naar manieren om de veiligheid van de luchtvaart te verbeteren, met name door met luchtvaartautoriteiten over de hele wereld samen te werken.

Meer informatie

Vragen & antwoorden over de zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen

Lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de EU

Technische samenwerkingsprojecten van het EASA

[1] Afghanistan, Angola (behalve twee luchtvaartmaatschappijen), Armenië, Congo, Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Kirgizië, Liberia, Libië, Nepal, Sao Tomé en Principe, Sierra Leone en Sudan.


Delen

Terug naar boven