r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

LIFE-programma: meer dan € 290 miljoen aan EU-financiering voor natuur-, milieu- en klimaatactieprojecten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 25 november 2021.

De Commissie heeft vandaag een investeringspakket van meer dan 290 miljoen euro goedgekeurd voor 132 nieuwe projecten in het kader van het LIFE-programma voor het milieu- en klimaatactie. Deze EU-financiering zal een totale investering van 562 miljoen euro mobiliseren, met projecten in bijna alle lidstaten. Deze nieuwe LIFE-projecten zullen Europa helpen tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden, zorgen ervoor dat wij tegen 2030 een weg inslaan naar het herstel van de biodiversiteit van Europa, en dragen bij aan het herstelplan voor Europa na COVID-19. Dit is de eerste reeks projecten die in het kader van de nieuwe programmeringsperiode 2021-2027 zijn geselecteerd en waarvoor de financiering met bijna 60 % is gestegen.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal: “De klimaat- en biodiversiteitscrises zijn echt existentiële crisissen; er is geen tijd te verliezen. Op de COP26 in Glasgow is erkend dat wij onze acties nog dit decennium moeten versnellen. De Europese Unie werkt met de Europese Green Deal aan de vermindering van emissies, het herstellen van de natuur, en het duurzaam gebruiken van hulpbronnen. Om te slagen moeten we sectoroverschrijdend samenwerken. LIFE-projecten zijn daar een perfect voorbeeld van: zij brengen burgers, overheidsinstanties, het bedrijfsleven en ngo's bij elkaar om samen aan klimaat- en milieukwesties te werken.”

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: “De onderling verweven crisissen van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling zijn de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Om ze aan te pakken, moeten we onze samenlevingen en economieën ingrijpend veranderen, een koolstofneutrale toekomst tot stand brengen en leren leven binnen de grenzen van onze planeet. LIFE-projecten laten zien hoe wij dit kunnen bereiken. Zij hebben een grote, concrete impact en laten de toegevoegde waarde van Europese samenwerking duidelijk zien.”

Met dit nieuw pakket heeft de Commissie ongeveer 223 miljoen euro uitgetrokken voor projecten op het gebied van milieu en hulpbronnenefficiëntie, natuur en biodiversiteit, en milieugovernance en -voorlichting. Zij investeert ook meer dan 70 miljoen euro in diverse projecten voor mitigatie van en adaptatie aan en governance van en voorlichting over klimaatverandering.

Voorbeelden van projecten, uit heel Europa

In het kader van een groot transnationaal project zullen aangetaste veengebieden in België, Duitsland, Ierland, Nederland en Polen worden hersteld. Het is daarbij onder meer de bedoeling de koolstofputfunctie van veengebieden te herstellen, en zo bij te dragen aan de ambitie van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dankzij het project zal ook het grondwaterpeil hoger worden en zal worden bijgedragen tot de instandhouding van soorten en habitats die beschermd zijn op grond van de vogel- en habitatrichtlijnen van de EU.

In een ander project zullen Italiaanse koks klimaatslimme, voedzame en betaalbare voeding bevorderen en voedselverspilling tegengaan, door middel van bewustmakings-, communicatie- en voorlichtingscampagnes, gericht op klanten, personeel en anderen. Dit project draagt onder meer bij aan de “van boer tot bord” -strategie, het actieplan voor de circulaire economie en de kaderrichtlijn afvalstoffen.

Een Bulgaars projectteam zal broedende, overwinterende en migrerende vogelpopulaties beschermen door het aantal sterfgevallen als gevolg van de elektriciteitsinfrastructuur te verminderen. Zij zullen de gevaarlijkste middenspanningsleidingen identificeren en op de belangrijkste delen van het traject de bovengrondse elektriciteitslijnen vervangen door ondergrondse kabels. Dit project draagt bij tot de praktische uitvoering van de vogelrichtlijn van de EU.

Een Pools project zal de haalbaarheid aantonen van het gebruik van hernieuwbare energie voor de koeling van openbare gebouwen en een Frans project zal een innovatief systeem opzetten voor de optimalisatie van hulpbronnengebruik en de terugwinning van afval dat afkomstig is van lokale bouwwerkzaamheden en openbare werken. Beide projecten ondersteunen de vorig jaar in oktober gelanceerde renovatiegolf van de EU.

De cijfers nader beschouwd

  • 39 LIFE-projecten voor natuur en biodiversiteit zullen de uitvoering ondersteunen van de vogel- en de habitatrichtlijnen van de EU en de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030. Hiervoor is in totaal 249 miljoen euro beschikbaar, waarvan de EU 134 miljoen euro voor haar rekening zal nemen.
  • Voor 45 LIFE-projecten voor milieu en hulpbronnenefficiëntie zal 162 miljoen euro worden uitgetrokken, waarvan 78 miljoen euro van de EU afkomstig is. 55 miljoen euro zal worden geïnvesteerd in 10 projecten om afval te verminderen en zo bij te dragen aan het EU-actieplan voor de circulaire economie. Nog eens 50 miljoen euro zal worden gebruikt voor de financiering van 16 projecten ter verbetering van de waterkwaliteit.
  • 8 LIFE-projecten over milieugovernance en voorlichting zullen de aandacht vestigen op milieukwesties zoals biodiversiteitsverlies en luchtvervuiling. Zij zullen overheidsinstanties ook de instrumenten geven om de naleving van de EU-milieuwetgeving te bevorderen, te monitoren en te handhaven. Hiervoor is in totaal meer dan 19 miljoen euro beschikbaar, waarvan bijna 11 miljoen van de EU.
  • Voor 17 LIFE-projecten ter mitigatie van de klimaatverandering zal ongeveer 66 miljoen euro beschikbaar zijn, waarvan ongeveer 35 miljoen euro van de EU zal komen. Voorbeelden van projecten zijn het bevorderen van klimaatneutrale landbouw en het verbeteren van warmteterugwinning bij de productie van ijzer en staal.
  • 17 LIFE-projecten voor aanpassing aan de klimaatverandering zullen ongeveer 52 miljoen euro mobiliseren. Bijna 29 miljoen euro daarvan zal afkomstig zijn van LIFE-fondsen. Tot de projecten behoren de aanpassing van bossen aan extreme weersomstandigheden en de versterking van het vermogen van de Europese gezondheidsinfrastructuur om zich aan de klimaatverandering aan te passen.
  • 6 LIFE-projecten voor klimaatgovernance en -voorlichting zullen zorgen voor een betere governance van klimaatzaken en zullen het publiek en belanghebbenden over klimaatverandering voorlichten, met behulp van een totale begroting van 13 miljoen euro, waaraan de EU meer dan 7 miljoen euro bijdraagt.

Achtergrond

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor milieu- en klimaatactie. Het programma loopt al sinds 1992 en heeft zowel binnen als buiten de EU al meer dan 5 500 projecten medegefinancierd. De financiering van het LIFE-programma voor de periode 2021-2027 bedraagt 5,4 miljard EUR. LIFE heeft vier nieuwe subprogramma's: natuur en biodiversiteit; circulaire economie en levenskwaliteit; klimaatmitigatie en -adaptatie, en transitie naar schone energie. De vandaag goedgekeurde projecten en de vier subprogramma's zullen vanaf 2022 worden gefinancierd.

Meer informatie

Projectsamenvattingen

LIFE-programma


Delen

Terug naar boven