r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Regulering "bigtech": Raad akkoord over sterkere concurrentie in digitale omgeving

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 25 november 2021.

De Raad heeft een voorlopig standpunt ("algemene oriëntatie") aangenomen over het voorstel voor een wet inzake digitale markten. Het voorstel moet zorgen voor een concurrerende en eerlijke digitale sector, met meer innovatie, hoogwaardige digitale producten en diensten, eerlijke prijzen, hoge kwaliteit en keuze.

Vandaag hebben we een mijlpaal bereikt bij de creatie van een opener en concurrerender digitale markt. Het Sloveense voorzitterschap heeft samen met de lidstaten en de Europese Commissie hard gewerkt aan een goed compromis en het aanscherpen van de doelstellingen van de wet digitale markten: een eerlijke en concurrerende digitale markt. We zijn trots dat de lidstaten zich unaniem achter de algemene oriëntatie scharen. Dit toont dat de EU zich sterk inzet voor eerlijke onlineconcurrentie. De voorgestelde wet toont onze wil en ambitie om bigtech te reguleren en zal hopelijk wereldwijd een trend zetten.

Zdravko Počivalšek, Sloveens minister van Economische Ontwikkeling en Technologie

Onlineplatforms die kernplatform­diensten aanbieden - zoals zoekmachines, socialenetwerk­diensten en tussenhandels­diensten - spelen een steeds belangrijker rol in ons sociaal en economisch leven. Enkele grote onlineplatforms worden echter gezien als "gatekeepers" of poortwachters tussen bedrijven en consumenten. Hun macht en controle over digitale ecosystemen leidt tot knelpunten in de economie. Dat tast de eerlijke concurrentie aan.

Met dit voorstel willen de ministers een gelijk speelveld creëren in de digitale sector, met duidelijke rechten en plichten voor grote onlineplatforms. De regulering van de digitale markt op EU-niveau zal zorgen voor een gelijk speelveld en een concurrerende en eerlijke digitale sector, waarin zowel bedrijven als consumenten van digitale kansen kunnen profiteren.

Het wetsvoorstel is gericht op poortwachters die kernplatform­diensten beheren, want daar zijn de geconstateerde problemen het opvallendst. Voorbeelden hiervan zijn: onlinetussenhandels­diensten (bv. marktplaatsen, appstores), onlinezoekmachines, sociale netwerken, clouddiensten, onlineadvertentie­diensten.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen van het Commissievoorstel:

  • de termijnen voor de aanwijzing van poortwachters zijn verkort en de criteria aangescherpt
  • er is een bijlage toegevoegd met een definitie van "actieve eindgebruikers" en "actieve zakelijke gebruikers"
  • de structuur en reikwijdte van de verplichtingen zijn verduidelijkt en toekomstbestendiger gemaakt
  • eindgebruikers kunnen zich nu gemakkelijker uitschrijven van kernplatformdiensten
  • de bepalingen over de regelgevingsdialoog zijn verbeterd opdat de Commissie haar discretionaire bevoegdheid om aan de dialoog deel te nemen op passende wijze gebruikt
  • om versnippering van de interne markt te voorkomen wordt bevestigd dat alleen de Commissie op de naleving mag toezien, maar de lidstaten kunnen hun concurrentie-instanties machtigen onderzoeken in te stellen tegen mogelijke inbreuken en hun bevindingen toe te zenden aan de Commissie

Achtergrond

Om het hoofd te bieden aan nieuwe digitale uitdagingen zoals namaakgoederen, haatzaaiende uitlatingen, cyberdreigingen, desinformatie, beperking van concurrentie en afscherming van digitale markten, kwam de Commissie in december 2020 met een wetgevingspakket voor digitale diensten. Het pakket omvat voorstellen voor digitale diensten en voor digitale markten.

Op de Raad Concurrentievermogen van 27 mei 2021 wisselden de ministers van gedachten om sturing te geven voor de verdere onderhandelingen.

Volgende stappen

De algemene oriëntatie vormt een aanvulling op het gedeeltelijke onderhandelings­standpunt dat de Raad in oktober overeenkwam. Het voorzitterschap van de Raad krijgt hiermee een mandaat voor verdere besprekingen met het Europees Parlement over het Commissie­voorstel, die gepland staan voor 2022.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven