r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begroting 2022 goedgekeurd: meer investeren voor een sterk herstel

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 24 november 2021.

De EP-leden hebben meer steun verzekerd in de begroting voor volgend jaar voor gezondheid, onderzoek, klimaatactie, het MKB en jeugd.

Het Parlement heeft in totaal €479.1 miljard verzekerend voor zijn prioriteiten, bovenop het voorstel van de Europese Commissie in de ontwerpbegroting, die werd geactualiseerd in de nota van wijzigingen. De EP-leden slaagden erin de financiering te verhogen voor programma’s en beleid ten bate van het herstel na de pandemie, zoals was opgenomen in de prioriteiten van het Parlement in de richtsnoeren voor 2022.

De weg vrijmaken voor een meer veerkrachtige Europese Unie

In het bijzonder het vermelden waard zijn de verhogingen voor:

Het totaalbudget komt neer op €169.5 miljard in vastleggingskredieten en €170.6 miljard in betalingskredieten. Meer details over de begrotingsovereenkomst zijn te vinden in het persbericht naar aanleiding van het akkoord met de Raad, en in de gezamenlijke conclusies. Een tabel met cijfers is hier te downloaden. Een achtergrondbriefing over de goedkeuring van het budget 2022 is te vinden via deze link.

Versnelde mondiale vaccinatiecampagne, steun voor Syrische vluchtelingen

De ontwerpen van gewijzigde begroting 5/2021 en 6/2021 waren deel van het totaalakkoord. Ze gaan over het verlenen van hulp aan Syrische vluchtelingen in Turkije en in de regio, en het financieren van 200 miljoen doses vaccins via het COVAX-mechanisme. Ze werden aangenomen met 588 stemmen tegen 87 en 14 onthoudingen (5/2021) en 623 stemmen tegen 27 en 38 onthoudingen (6/2021). Meer informatie in het recente persbericht en de achtergrondbriefing.

De Raad heeft het akkoord met het Parlement over de begroting 2022 formeel aangenomen op 23 november. Het EP keurde de begroting woensdag goed met 550 stemmen tegen 77, en 62 onthoudingen. EP-voorzitter David Sassoli tekende daarna de goedkeuringswet.

Citaten

Johan Van Overtveldt (ECR, BE), voorzitter van de Begrotingscommissie: “het bereikte budgetakkoord voor 2022 kan niet los gezien worden van de versterking die NextGenerationEU biedt. Naast de 169,5 miljard vastleggingen uit het reguliere budget, zijn er nog eens 143 miljard aan subsidies/giften afkomstig uit het herstelplan. Daarnaast is er natuurlijk ook de mogelijkheid voor de lidstaten om leningen aan te gaan. De begroting voor volgend jaar staat dus voluit in het teken van het streven naar een krachtig economisch herstel.” (Lees de volledige toespraak of bekijk de video).

Karlo Ressler (EVP, HR), algemeen rapporteur voor de EU-begroting 2022 (voor sectie III - Commissie): "In het afgelopen jaar hebben we vastgehouden aan een aantal politieke toezeggingen om de begroting te sturen in de richting van een echt concreet instrument dat bedrijven, regio’s en generaties burgers ondersteunt. Het doel was helder: een sterk herstelbudget afleveren in het jaar dat voor de eerste keer de jaarbegroting significant wordt aangevuld door het herstel- en investeringsfonds..” (Lees de volledige toespraak of bekijk de video)

Damian Boeselager (Groenen/EVA, DE), rapporteur voor de andere onderdelen: ". Voor het Parlement is de einduitkomst een succes. We hebben zelden een budget gezien dat zo gericht was op onze prioriteiten; de strijd tegen klimaatverandering, de solidariteit die wordt getoond via vaccinatiecampagnes en het steunen van onze onderzoeksexcellentie, zijn slechts een paar voorbeelden daarvan.” (Lees de volledige toespraak of bekijk de video)

Achtergrond

Omdat het werk en de acties over verschillende jaren heen lopen, maakt de EU-begroting onderscheid tussen vastleggingskredieten (de kosten van alle juridische verplichtingen aangegaan tijdens het financiële jaar, met mogelijke gevolgen voor toekomstige jaren) en betalingskredieten (geld dat daadwerkelijk wordt uitbetaald gedurende het huidige jaar, mogelijk om verplichtingen na te komen die in voorgaande jaren zijn aangegaan).

Ongeveer 93% van de EU-begroting gaat naar burgers, regio’s, boeren en bedrijven.


Delen

Terug naar boven