r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Erasmus+: bijna 3,9 miljard euro in 2022 voor mobiliteit en samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 24 november 2021.

Vandaag heeft de Commissie de oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van Erasmus+ 2022 gelanceerd, na de goedkeuring van het jaarlijks werkprogramma 2022. Met een verhoogd budget van bijna 3,9 miljard euro voor volgend jaar zal Erasmus+ mogelijkheden blijven bieden voor studieverblijven in het buitenland, stages, leerlingplaatsen en uitwisselingen van personeel.

Daarnaast zal ook de steun worden voortgezet voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op het gebied van onderwijs en opleiding, jeugd en sport. Naast de algemene oproep omvat het jaarlijks werkprogramma ook andere afzonderlijk te lanceren acties, zoals het initiatief “Europese universiteiten”.

Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze: “De lancering van de nieuwe oproepen tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+ 2022 heeft een bijzondere weerklank. 2022 is het jaar waarin het programma zijn 35ste verjaardag viert, maar ook het jaar dat gewijd is aan jongeren. Erasmus is al vele jaren een onvergetelijke ervaring. 2022 moet nog onvergetelijker worden! Met dit nieuwe Erasmusjaar hopen we de ervaring inclusiever en omvangrijker te maken, zodat jongeren na vele moeilijke maanden kunnen leren en reizen.

Volgens Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Volgend jaar vieren we 35 jaar Erasmus+: 35 jaar waarin mensen kansen hebben gekregen om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen of ervaring op te doen. Alle deelnemers zeggen dat het is een ervaring is die hun leven heeft veranderd, hun persoonlijk en beroepsleven positief heeft beïnvloed en blijvend herinnert aan wat het betekent in de Europese Unie te wonen. We willen meer mensen de kans geven aan Erasmus+ deel te nemen en de vruchten daarvan te plukken. In 2022 vieren we ook het Europees Jaar van de jeugd en Erasmus+ zal hierbij een centrale rol spelen.”

Het programma zal jongeren blijven ondersteunen en aanmoedigen om deel te nemen aan het democratische proces, en zo een aanzienlijke bijdrage leveren aan de objectieven van het Europees Jaar van de jeugd 2022, dat is aangekondigd in de toespraak over de Staat van de Unie in september 2021. Ook de kernactiviteiten van mobiliteit en samenwerking zullen in 2022 worden versterkt.

De belangrijkste nieuwigheden in de vandaag gepubliceerde oproepen zijn:

  • Toekomstgerichte projecten: Nieuwe grootschalige projecten zullen inclusief digitaal onderwijs van hoge kwaliteit en de aanpassing van onderwijs- en opleidingsstelsels aan de groene transitie ondersteunen. Deze ambitieuze projecten zullen een groter budget krijgen en ten minste drie jaar lopen. Het is de bedoeling zowel publieke als particuliere organisaties bij deze projecten te betrekken. Algemeen wordt gestreefd naar innovatieve resultaten voor het onderwijs op Europees niveau.
  • Meer uitwisselingen met derde landen: Dankzij de middelen uit de externe instrumenten van de EU zullen derde landen kunnen deelnemen aan gerichte projecten en uitwisselingen, vooral op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en sport.
  • Een inclusiever DiscoverEU: DiscoverEU biedt 18-jarigen de mogelijkheid om door Europa te reizen. Elk jaar vinden twee aanvraagrondes voor gratis reispassen plaats. Vanaf 2022 zullen specifieke rondes worden gewijd aan organisaties om nog meer kansarme jongeren te helpen aan DiscoverEU mee te doen. Zij zullen meer gerichte steun en financiering krijgen.
  • De EU dichter bij scholen brengen: Leren over de doelstellingen en de werking van de Europese Unie is een belangrijk middel om actief burgerschap en de gemeenschappelijke waarden vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie te bevorderen. Onderwijs over de EU zal worden bevorderd via Jean Monnet-acties voor scholen en leerlingen van alle leeftijden, zowel in het algemeen als in het beroepsonderwijs, met diverse activiteiten, waaronder studiebezoeken.
  • Eenvoudiger financiering van samenwerkingsprojecten: Erasmus+ biedt begunstigden van projecten in het kader van samenwerkingspartnerschappen de mogelijkheid om een forfaitair bedrag aan te vragen voor de uitvoering van hun projecten. Dat vermindert de administratieve last bij het aanvragen en beheren van en het rapporteren over het project aanzienlijk.

Elke publieke of private instantie die actief is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport kan financiering aanvragen. De nationale Erasmus+-agentschappen in alle EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen en het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur kunnen daarbij helpen.

U vindt meer over de specifieke acties en de aanvraagtermijnen daarvoor in de documenten die op de speciale website worden gepubliceerd.

Achtergrond

Het totale beschikbare budget voor Erasmus+ van 2021 tot en met 2027 bedraagt 26,2 miljard euro, aangevuld met ongeveer 2,2 miljard euro uit de externe instrumenten van de EU. De mobiliteits- en samenwerkingsprojecten van Erasmus+ ondersteunen de groene en digitale transitie en bevorderen actief burgerschap en een grotere deelname aan het democratische leven. Sinds het begin van de COVID-19-pandemie heeft het programma ook bijgedragen aan de veerkracht van de onderwijs- en opleidingsstelsels. Inclusie blijft een hoeksteen van het programma: doel is meer mensen - en vooral meer kansarmen - de kans te bieden te leren en deel te nemen aan internationale projecten.

Meer informatie

Factsheet over het nieuwe Erasmus+ 2021-2027

Jaarlijks werkprogramma van Erasmus+ voor 2022: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

Oproep tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+ in 2022

Erasmus+-programmagids 2022


Delen

Terug naar boven