r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Toewijzing van 11 miljard euro React-EU-middelen nu beschikbaar voor 2022

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 24 november 2021.

De Commissie heeft de toewijzing van React-EU-middelen voor 2022 bekendgemaakt. Ongeveer 11 miljard euro (in lopende prijzen) is nu beschikbaar voor programmering in het kader van het cohesiebeleid in alle 27 lidstaten. Deze middelen komen bovenop de bijna 40 miljard euro in 2021.

De lidstaten zullen herstelmaatregelen kunnen blijven uitvoeren door de veerkracht van de gezondheidszorg te versterken, de handel te stimuleren, de steun aan de meest kwetsbare groepen te vergroten en de groene en digitale prioriteiten voor een slim, duurzaam en samenhangend herstel te ondersteunen.

Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en Hervormingen: “React-EU is een succesvol instrument om het herstel van de coronacrisis te ondersteunen en voor een eerlijke groene en digitale transitie in de EU te zorgen. De EU-lidstaten hebben bijna alle middelen van React-EU voor 2021 geprogrammeerd. Nu dringen we er bij de lidstaten op aan hun programmawijzigingen voor de tranche 2022 snel bij de Commissie in te dienen zodat de middelen tijdig kunnen worden opgenomen.

Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten: “Van steun voor werkzoekenden in België tot de financiering van ouderenzorg in Bulgarije: React-EU heeft sinds het begin van de crisis het leven van de Europeanen tastbaar verbeterd. De lidstaten zouden deze aanvullende financieringsbron van 11 miljard euro voor 2022 optimaal moeten blijven benutten.”

De middelen van React-EU worden in twee tranches vrijgegeven om de voortdurend veranderende sociale en economische gevolgen van de pandemie adequaat op te vangen. De toewijzingen zijn gebaseerd op het bbp van de landen en hun werkloosheids- en jeugdwerkloosheidscijfer. Daarnaast wordt bij de uitsplitsing van de middelen met het economisch effect van de coronaviruspandemie in de lidstaten rekening gehouden op basis van statistische gegevens van 19 oktober 2021.

React-EU was het allereerste instrument waarvan in het kader van NextGenerationEU is gebruikgemaakt. De eerste betaling van 800 miljoen euro vond plaats op 28 juni 2021. Dankzij de snelle goedkeuring van maatregelen konden de lidstaten 37 miljard euro toewijzen en beliepen de totale betalingen 6,1 miljard euro. Van deze goedgekeurde maatregelen zal 23,3 miljard euro via het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling worden gebruikt, 12,8 miljard euro via het Europees Sociaal Fonds en 500 miljoen euro via het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.

Concrete voorbeelden van EU-solidariteit

Hier volgen enkele concrete voorbeelden van de steun die burgers en bedrijven via React-EU hebben ontvangen:

  • Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO): In Tsjechië wordt het militair ziekenhuis in Brno met steun van het EFRO ontwikkeld en gemoderniseerd. In Zweden helpt het EFRO kleine en middelgrote ondernemingen van de crisis te herstellen door zich digitaal op nieuwe markten te richten. In Frankrijk zal het “Centre Henri Becquerel de lutte contre le cancer” met steun van het EFRO worden gemoderniseerd zodat meer patiënten kunnen worden opgevangen. In Spanje heeft het EFRO de transitie naar een digitale economie ondersteund, waarbij vooral aandacht is geschonken aan de digitalisering van overheidsdiensten (bijvoorbeeld e-gezondheid en e-leren). Daarnaast heeft het EFRO ook steun verleend voor de transitie naar een groene economie dankzij elektrische mobiliteit in het openbaar vervoer, verbeterde energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in openbare gebouwen.
  • Europees Sociaal Fonds (ESF): In alle lidstaten hebben mensen opleidingen kunnen volgen en coaching en loopbaanbegeleiding gekregen om hun kansen op het behoud van hun baan of op een nieuwe baan te vergroten. In België bijvoorbeeld zijn middelen van het ESF gebruikt om duaal leren te ondersteunen, voortijdig schoolverlaten te voorkomen en slachtoffers van de pandemie de kans te geven hun vaardigheden voor een groene en digitale economie te ontwikkelen. In Bulgarije hebben mensen in de vuurlinie bij de bestrijding van de coronapandemie een loontoeslag gekregen en worden thuis gezondheids- en sociale diensten aan ouderen en personen met een handicap verleend.
  • Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD): In Oostenrijk en Roemenië hebben kinderen in nood schoolbenodigdheden gekregen. In Estland, Frankrijk, Luxemburg en andere lidstaten hebben de meest behoeftigen voedselhulp (bijvoorbeeld warme maaltijden) en fundamentele materiële bijstand (bijvoorbeeld toiletartikelen) gekregen. In Letland zijn met geld van het FEAD maskers en ontsmettingsproducten gekocht.

Volgende stappen

De Commissie is onlangs onderhandelingen met de lidstaten begonnen over het gebruik van de tranche 2022 van React-EU. De lidstaten kunnen hun programmawijzigingen nu bij de Commissie indienen. Zodra deze wijzigingen zijn goedgekeurd, krijgen de lidstaten vanaf 1 januari 2022 toegang tot de nieuwe middelen.

Achtergrondinformatie

React-EU maakt deel uit van NextGenerationEU en stelt 50,6 miljard euro extra financiering (in lopende prijzen) ter beschikking voor programma's in het kader van het cohesiebeleid in 2021 en 2022, geld dat uiterlijk eind 2023 moet worden gebruikt. React-EU wil het economisch en sociaal herstel na de coronacrisis ondersteunen door de veerkracht van de gezondheidszorg en het bedrijfsleven te versterken en de steun aan de meest kwetsbare groepen te vergroten. De fondsen ondersteunen ook de groene en digitale prioriteiten voor een slim en duurzaam herstel.

Voor het jaar 2021 is ongeveer 40 miljard euro aan React-EU-middelen beschikbaar, waarvan 92 % reeds aan investeringsprogramma's is toegewezen. De middelen zijn voornamelijk gebruikt om de kloof te overbruggen tussen de noodmaatregelen bij het begin van de crisis en de herstelmaatregelen op lange termijn.

Meer informatie

Informatiepagina over React-EU

React-EU: Vragen en antwoorden

React-EU: live tracking van de geboekte vooruitgang

NextGenerationEU

Cohesiebeleid tegen het coronavirus

React-EU Dashboard

Uitsplitsing van React-EU 2022


Delen

Terug naar boven