r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie lanceert instrument voor interregionale innovatie-investeringen met een budget van 570 miljoen euro

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 24 november 2021.

De Commissie heeft de eerste oproep tot het indienen van voorstellen gedaan voor het nieuwe instrument voor interregionale innovatie-investeringen (I3). Dit is een nieuw financieringsinstrument voor de periode van 2021 tot en met 2027, waarmee 570 miljoen euro wordt toegewezen om de commercialisering en opschaling van interregionale innovatieprojecten op gezamenlijke prioritaire gebieden voor slimme specialisatie te ondersteunen.

Het zal de Europese waardeketens helpen ontwikkelen met een sterke cohesiedomensie, aangezien ten minste de helft van de begroting zal worden besteed aan minder ontwikkelde regio's.

Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en Hervormingen, licht toe: “Met het instrument voor interregionale innovatie-investeringen boren we het onbenutte potentieel van sterkere interregionale samenwerking aan voor een meer innovatieve, concurrerende en samenhangende Europese Unie. Dit instrument zal investeringssteun verstrekken voor zowel belangrijke Europese prioriteiten zoals de groene en digitale transitie als voor de sterkste innovatiegebieden van elke Europese regio. Ik ben blij te kunnen melden dat het instrument met de lancering van de oproep tot het indienen van projecten nu bijna de uitvoeringsfase ingaat.”

Het I3 zal partnerschappen tussen onderzoekers, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en overheidsdiensten ondersteunen om gemeenschappelijke investeringsgebieden vast te stellen en in te vullen. Ook wordt steun gegeven voor synergieën met Horizon Europa-acties en het programma voor de eengemaakte markt. De eerste oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het I3 ter waarde van 145 miljoen euro zal betrekking hebben op de jaren 2021 en 2022.

De oproep tot het indienen van projecten in het kader van I3 hebben twee onderdelen:

  • Onderdeel 1 - Financiële ondersteuning en advies over investeringen in interregionale innovatieprojecten

Dit is erop gericht bestaande partnerschappen te helpen de marktintroductie en opschaling van innovatieve oplossingen op gezamenlijke prioritaire gebieden voor slimme specialisatie te versnellen en een portefeuille van investeringsprojecten op te bouwen. In dit onderdeel worden meer en minder ontwikkelde regio's aangemoedigd met elkaar samen te werken. Het onderdeel is vooral gericht op kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups, die vaak niet de middelen hebben om hun ideeën, concepten en innovaties te toetsen.

  • Onderdeel 2 - Financiële ondersteuning en advies voor het ontwikkelen van waardeketens in minder ontwikkelde regio's

Dit is bedoeld om nieuwe partnerschappen te helpen de marktintroductie en opschaling van innovatieve oplossingen op gezamenlijke prioritaire gebieden voor slimme specialisatie te versnellen en een portefeuille van investeringsprojecten op te bouwen. Dit onderdeel is er met name op gericht de capaciteit van de regionale innovatie-ecosystemen in minder ontwikkelde regio's om deel te nemen aan mondiale waardeketens en aan partnerschappen met andere regio's te vergroten.

Speciale deskundigengroep van de Commissie

Om voor betrokkenheid van de belanghebbenden te zorgen, is een deskundigengroep opgericht die de Commissie zal ondersteunen bij het opstellen van een werkprogramma voor de lange termijn en bij het opstellen van oproepen tot het indienen van voorstellen.

Achtergrond

Het I3 is een financieringsinstrument dat onder het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) valt met een budget van 570 miljoen euro voor zeven jaar. Het bouwt voort op de ervaringen met de interregionale proefprojecten en profiteert van de strategieën voor slimme specialisatie (S3) in het kader van het cohesiebeleid. Het wordt onder direct beheer uitgevoerd door de Europee Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb (Eismea) op basis van een werkprogramma. Het eerste werkprogramma heeft betrekking op de jaren 2021 en 2022.

Meer informatie

Interregionale innovatie-investeringen

Op 9 december 2021 zal voor alle geïnteresseerde belanghebbenden een voorlichtingsdag worden georganiseerd.

Oproepen tot het indienen van projecten


Delen

Terug naar boven