r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad keurt conclusies over veerkracht en crisisrespons goed

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 23 november 2021.

De Raad heeft conclusies aangenomen over het vergroten van de paraatheid, de respons­capaciteit en de bestendigheid ten aanzien van toekomstige crises.

De door het Sloveense voorzitterschap opgestelde conclusies bevatten maatregelen om de veerkracht, paraatheid en respons te verbeteren. Er wordt benadrukt dat de oprichting van de geïntegreerde EU‑regeling politieke crisisrespons (ICPR) in 2013, onder het toezicht van het Coreper, al een belangrijke stap was voor de ondersteuning van een breed omgevings­bewustzijn en de besluitvorming op EU‑niveau. De respons op crises moet echter verder worden ontwikkeld op basis van de lessen uit de migratiecrisis en de COVID‑19-pandemie.

In de toekomst moet de EU het hoofd kunnen bieden aan crises van uiteenlopende aard, en dat vergt een beter sector- en grens­overschrijdende crisisbeheersing. Voorts is een betere strategische en crisis­communicatie, naast de bestrijding van desinformatie, van cruciaal belang om de respons op crises te ondersteunen en het vertrouwen van het publiek te winnen.

De uitbraak van COVID‑19 maakte duidelijk dat er moet worden samengewerkt om de eengemaakte markt beter bestand te maken tegen verstoringen, onder meer in belangrijke toeleveringsketens en economische sectoren van de EU, zoals geneesmiddelen, medische apparatuur en halfgeleiders. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de situatie van grens­overschrijdende gemeenschappen en vitale doorvoerregio's.

Aangezien de eengemaakte markt onmisbaar is voor de EU, moeten crisisgerelateerde maatregelen tijdelijk, evenredig en volledig gecoördineerd zijn. Dat is nodig om de normale werking van de eengemaakte markt - waaronder het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal, zoals bepaald in de Verdragen - zo spoedig mogelijk te hervatten.

De Europese Raad vroeg in juni 2021 om voort te werken aan het versterken van de collectieve paraatheid, respons­capaciteit en veerkracht van de EU bij toekomstige crises, en om de werking van de interne markt te beschermen.

Tijdens hun informele bijeenkomst in juli 2021 in Brdo spraken de ministers van Europese Zaken vervolgens hun steun uit voor de inspanningen van het voorzitterschap voor een bredere respons op crises. De Raad Algemene Zaken heeft deze conclusies nu goedgekeurd.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven