r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verdeelde reacties op akkoord EU-landbouwbeleid

dinsdag 23 november 2021, 17:10
Tractor
Bron: https://pixabay.com/photos/tractor-grain-mixer-rural-farm-385681/

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft met royale meerderheid ingestemd met het nieuwe EU-landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023, dat groener, eerlijker en transparanter beoogt te zijn. De meningen over de gevolgen zijn verdeeld. Er zijn zowel zorgen over de boereninkomens als het behalen van de afgesproken klimaatdoelen.

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) noemt het akkoord "misschien wel de belangrijkste hervorming sinds 1992". Boeren kunnen voortaan deelnemen aan vrijwillige ecoregelingen als stimulans om sneller te verduurzamen. Hiervoor wordt ten minste 25 procent van de begroting voor directe betalingen aan boeren gereserveerd. Maar, waarschuwt ze, "de uitvoering van de duurzaamheidseisen voor de inkomenssteun zal een hele uitdaging worden voor Nederlandse boeren en tuinders."

Bijna de helft van de Nederlandse melkveehouders en een groot deel van de akkerbouwers zouden zonder GLB-subsidies een negatief inkomen hebben, betoogt ze. "Ons EU-akkoord biedt noodzakelijke financiële zekerheid en toekomstperspectief. Het is aan de lidstaten hiermee verantwoord om te gaan in hun nationale strategische plannen en het verdienmodel te versterken."

Volgens de fractie van sociaaldemocraten (S&D) is een "eerlijke balans bereikt tussen de sociale, milieu- en economische aspecten" van landbouwbeleid. "Het ultieme doel blijft de productiviteit te vergroten om voedselzekerheid, boereninkomens en de versterking van plattelandsgebieden te garanderen", zegt Europoliticus Paolo De Castro.

GroenLinkser Bas Eickhout vindt echter dat het parlement nu heeft ingestemd met "schadelijk landbouwbeleid." "Er gaat onvoldoende geld naar vergroening, de voorwaarden zijn boterzacht en nog steeds werken de plannen schaalvergroting in de hand." De lidstaten willen zo min mogelijk milieuregels en in het parlement wordt het geld door velen vooral gezien als boerengeld, in plaats van belastinggeld. "Dus bleef een stevige hervorming uit", zegt hij.

De Partij voor de Dieren vindt het nieuwe GLB desastreus. "Dit beleid zal de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de dierenwelzijnscrisis niet oplossen, maar juist verder aanwakkeren", meent Europarlementariër Anja Hazekamp. Volgens haar leiden de landbouwsubsidies tot meer megastallen, meer landbouwgif en meer vervuiling. Ook is ze teleurgesteld dat het verbod op subsidies voor stierengevechten, zoals het parlement had geëist, is geschrapt uit het landbouwplan.

Terug naar boven