r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

AI: we moeten snel zijn om het EU-potentieel te realiseren (interview)

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 22 november 2021, 23:00.

De EU zou wereldwijde normen kunnen vastleggen voor AI, maar we hebben snel flexibele regels nodig om daar vruchten van te plukken, zei het EP-lid verantwoordelijk voor het rapport.

"We moeten ons ervan bewust zijn dat AI van enorm strategisch belang is,” zei Axel Voss (EVP, Duitsland) tijdens ons Facebook Live interview. Hij gidst het rapport van de bijzondere commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk (AIDA) door het parlement.

Met erkenning van het belang van de technologie, richtte het Parlement de AIDA-commissie op om AI in focus te brengen, om te leren over de aanpak van andere landen en over hoe het de EU-economie kan beïnvloeden, en om suggesties te doen voor nieuwe wetgeving.

Volgens het conceptrapport, dat op 9 november 2021 werd voorgesteld in de AIDA-commissie, moet de EU zich concentreren op het enorme potentieel van AI. Deze technologie kan een essentiële rol spelen “op het gebied van klimaatverandering, volksgezondheid en het concurrentievermogen van de EU”, zei Voss.

Meer lezen over wat artificiële intelligentie is en hoe het gebruikt wordt.

Kan de EU een grotere AI-speler worden?

De EU is een achterblijver in de wereldwijde technologierace en als het een economische en globale macht wil blijven, moet het volgens het rapport een globale speler worden op het vlak van AI. Als de EU niet snel en krachtdadig optreedt, zal het een “digitale kolonie” worden van China, de VS en andere staten, en riskeert het haar politieke stabiliteit, sociale zekerheid en individuele vrijheden te verliezen. Daarnaast zouden opkomende technologieën tot een wereldwijde machtsverschuiving weg van de westerse wereld kunnen leiden.

Door het EU-falen om technologische innovaties te commercialiseren verdwijnen “onze beste ideeën, talenten en bedrijven” naar ergens anders, zegt het verslag. Voss waarschuwt dat onze kansen kleiner worden en dat de EU zich moet “concentreren, prioriteiten stellen en investeren”.

Europa moet zich beter concentreren op bedrijfsmodellen die de transitie van onderzoek naar producten mogelijk maakt, een competitieve omgeving verzekeren en een ‘braindrain’ voorkomen.

"Deze technologie is zo ontwrichtend dat we ruimdenkend moeten zijn,” zei Voss, terwijl hij de noodzaak benadrukte om versnippering te overwinnen en om EU-acties op dezelfde lijn te krijgen, om meer te investeren, betere digitale prioriteiten te stellen en de geesten te openen over regels zoals wetgeving rond gegevensbescherming (GDPR).

8 van de top 200 digitale bedrijven zijn gedomicilieerd in de EU

Deel dit citaat:

Het belang van data

Gegevens zijn cruciaal voor de ontwikkeling van AI. "Als we denken dat we zonder gegevens kunnen concurreren in de wereld, dan zijn we verloren,” zei hij. “We moeten ons beter concentreren op hoe we data kunnen aanleveren, inclusief persoonlijke data."

“Te veel mensen denken dat we nu aan GDPR niets kunnen veranderen”, wat een tekort aan data voor de EU-industrie betekent, zei hij. GDPR heeft een wereldwijde norm vastgelegd, zei Voss, “maar niet met het idee dat als we de gouden standaard bereikt hebben, we niets meer kunnen veranderen: je kan alleen op de eerste plaats blijven staan als je blijft optimaliseren,”

"De grote dataverzamelaars zitten in China of de VS. Als we hier iets aan willen doen, moeten we snel zijn want snelheid is een concurrentiefactor op dit gebied."

Bezorgdheden over democratie en mensenrechten

De EU "is het gewoon om de norm te bepalen in overeenstemming met de grondrechten en Europese waarden. Dit is wat we kunnen aanbrengen en ik zou zeggen dat het ook is wat de wereld nodig heeft,” zei hij.

Voss is ervan overtuigd dat we de risico’s van AI voor mensenrechten en democratie kunnen in de hand houden in geval van AI-misbruik - zoals in sommige autoritaire staten -, “als we dit op een pragmatische manier doen”.

Hij waarschuwt tegen een ideologische aanpak. “Als we ons focussen op de combinatie van deze technologie met onze Europese kernwaarden en de industrie en onze bedrijven niet overbelasten, hebben we een goede kans op slagen.”

Meer lezen over wat het Parlement wil op het vlak van AI-regels

Productinformatie

REF.: 20211118STO17612


Terug naar boven