r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Vredesfaciliteit: Raad keurt € 40 miljoen voor Mozambique goed

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 19 november 2021.

De Raad heeft vandaag een besluit aangenomen voor een steunmaatregel van € 40 miljoen ten gunste van de Republiek Mozambique, gefinancierd door de Europese Vredesfaciliteit. Deze steunmaatregel vormt een aanvulling op een urgente maatregel van € 4 miljoen die de Raad op 30 juli 2021 goedkeurde in het kader van de Europese Vredesfaciliteit om de meest dringende uitrusting te kunnen leveren.

Met deze nieuwe maatregel zal de EU de Mozambikaanse militaire eenheden ondersteunen die worden opgeleid door de militaire EU‑opleidingsmissie in het land (EUTM Mozambique), om hen in staat stellen veiligheids­operaties uit te voeren in de noordelijke provincie Cabo Delgado.

De steunmaatregel zal met name voorzien in adequate, niet‑dodelijkemilitaire uitrusting om de capaciteit te versterken van de Mozambikaanse compagnieën die als eerste in aanmerking komen voor de opleiding door EUTM Mozambique. Het gaat om individuele en collectieve uitrusting, landmobiliteits­middelen, technische hulpmiddelen en een veldhospitaal.

Voorwaarde voor de steun is dat de door de EUTM opgeleide eenheden voldoen aan het toepasselijke internationale recht, met name de internationale mensenrechten en het internationaal humanitair recht, en aan de relevante rechtsinstrumenten en beste praktijken op basis van internationale en EU‑regels, -normen en -beleidsmaatregelen inzake de levering van militair materieel.

De steunmaatregel heeft betrekking op een deel van de duur van het mandaat van de EUTM. In 2021 zullen er gedeeltelijke steunpakketten worden verstrekt aan de 2 compagnieën die momenteel door Portugal worden opgeleid. Vanaf 2022 zullen er nog eens 3 compagnieën steun ontvangen. In totaal zullen 11 compagnieën van het Mozambikaanse leger en de marine in verschillende groepen door de EUTM worden opgeleid, om daarna een snelle interventie-eenheid te vormen.

Het besluit van vandaag volgt op het verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Mozambique bij brief van 27 augustus 2021 aan de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Achtergrond

Dit is de derde steunmaatregel die de Raad sinds de oprichting van de Europese Vredesfaciliteit heeft aangenomen.

Op 22 juli 2021 keurde de Raad een steunmaatregel goed in de vorm van een algemeen programma van € 130 miljoen ter ondersteuning van de Afrikaanse Unie (AU) in de tweede helft van 2021. Via dit programma gaat er steun naar de AU‑missie in Somalië (Amisom) en naar het Somalische nationale leger.

Op 4 november 2021 keurde de Raad een steunmaatregel goed ten behoeve van de capaciteits­opbouw binnen het humanitaire mijnen­ruimings­bataljon van de strijdkrachten van Bosnië en Herzegovina, met een referentiebedrag van € 10 miljoen. Via deze maatregel levert de EU 68 medische en transport­voertuigen en 150 metaal­detectoren om Bosnië en Herzegovina te helpen vóór 2027 volledig mijnenvrij te worden.

Wat Mozambique betreft, keurde de Raad op 30 juli 2021 een urgente maatregel van € 4 miljoen goed in het kader van de Europese Vredesfaciliteit, voor de dringende levering van uitrusting en materieel aan de 2 Mozambikaanse compagnieën die als eerste in aanmerking komen voor opleiding door EUTM Mozambique. De vandaag goedgekeurde steunmaatregel bouwt voort op dit eerste steunpakket.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven