r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie stelt nieuwe lijst voor van projecten van gemeenschappelijk belang voor een meer geïntegreerde en veerkrachtige energiemarkt

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 19 november 2021.

De Europese Commissie heeft vandaag de vijfde lijst van energieprojecten van gemeenschappelijk belang (PGB's) vastgesteld. Dit zijn belangrijke grensoverschrijdende energie-infrastructuurprojecten om een meer geïntegreerde en veerkrachtige interne energiemarkt van de EU tot stand te brengen en onze energie- en klimaatdoelstellingen te verwezenlijken. Deze vijfde PGB-lijst omvat 98 projecten: 67 projecten op het gebied van transmissie en opslag van elektriciteit, 20 projecten op het gebied van gas, zes projecten voor CO2-netwerken en vijf projecten voor slimme netwerken. Alle PGB's komen in aanmerking voor gestroomlijnde vergunnings- en regelgevingsprocedures en voor financiële steun uit de Connecting Europe Facility (CEF) van de EU.

De 67 projecten voor elektriciteitstransmissie en -opslag op de PGB-lijst zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de grotere ambitie op het gebied van hernieuwbare energie in het kader van de Europese Green Deal. De vijf projecten op het gebied van slimme netwerken zullen de efficiëntie van de netwerken en de grensoverschrijdende coördinatie van gegevens verbeteren en een veiliger netbeheer mogelijk maken. Met dit voorstel wordt geen nieuw gasinfrastructuurproject ondersteund. De weinige geselecteerde gasprojecten stonden reeds op de vierde PGB-lijst; zij zijn nodig om de voorzieningszekerheid voor alle lidstaten te waarborgen. Een strengere duurzaamheidsbeoordeling heeft ertoe geleid dat een aantal gasprojecten van de lijst is afgevoerd.

De vandaag gepresenteerde lijst is vastgesteld in het kader van de bestaande verordening trans-Europees netwerk-Energie (TEN-E). In december 2020 heeft de Commissie een herziening van de TEN-E-verordening voorgesteld om een einde te maken aan de subsidiabiliteit van olie- en gasinfrastructuurprojecten op toekomstige PGB-lijsten en het vereiste in te voeren dat alle projecten moeten voldoen aan zowel verplichte duurzaamheidscriteria als het “do no significant harm“-principe” van de Green Deal.

Volgende stappen

Na de vaststelling door de Commissie vandaag zal de gedelegeerde handeling met de vijfde PGB-lijst worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad. Beide medewetgevers hebben twee maanden de tijd om de lijst te aanvaarden of te verwerpen, een proces dat indien nodig met nog eens twee maanden kan worden verlengd. Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebben de medewetgevers niet de mogelijkheid om de ontwerplijst te wijzigen.

Meer informatie

Gedelegeerde verordening inzake de vijfde lijst van projecten van gemeenschappelijk belang

Bijlage betreffende de vijfde lijst van projecten van gemeenschappelijk belang (Vijfde PGB-lijst)

Werkdocument van de diensten van de Commissie over de vijfde lijst van projecten van gemeenschappelijk belang

Vragen en antwoorden over de vijfde lijst van projecten van gemeenschappelijk belang

Website over projecten van gemeenschappelijk belang

Interactieve kaart van het EEA

Connecting Europe Facility (CEF)


Terug naar boven