r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Water in diplomatie: Raad bevestigt grotere inzet van EU

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 19 november 2021.

De Raad heeft conclusies goedgekeurd waarin op het strategische belang van water wordt gewezen, met name voor duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, voedsel- en voedingszekerheid, menselijke ontwikkeling, klimaatactie, milieubescherming, behoud van biodiversiteit en ecosystemen, humanitair optreden, vrede en stabiliteit, en water als mensenrecht.

De diplomatieke inzet van de EU op het gebied van water wordt bevestigd - vooral wat grensoverschrijdende samenwerking betreft - als instrument voor vrede, veiligheid en stabiliteit. De Raad vraagt om verdere implementatie ervan en om meer synergie tussen water-, klimaat- en energie­diplomatie.

Reden tot zorg voor de Raad is dat het duurzame-ontwikkelingsdoel SDG 6, namelijk "verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen", ver achterblijft bij de streefcijfers en ondergefinancierd is. Daarom wil de Raad de kwestie water nadrukkelijker aanwezig zien in het externe optreden van de EU en de VN‑agenda's, in overeenstemming met het Global Acceleration Framework voor SDG 6.

De EU beschouwt de VN‑waterconferentie in 2023 dan ook als een gelegenheid om alle belang­hebbenden en sectoren te mobiliseren, en verwacht concrete resultaten.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven