r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad stemt in met 9 geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 19 november 2021.

De Raad heeft een verordening aangenomen voor de oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen in het kader van het programma Horizon Europa. De ondernemingen vormen een aanvulling op het Horizon Europa-kader en zijn gericht op mondiale uitdagingen en prioriteiten waarvoor kritische massa en een langetermijn­visie nodig zijn.

Dankzij de gemeenschappelijke ondernemingen kunnen publieke en private actoren op EU- en nationaal niveau straks gezamenlijke investeringen doen van tientallen miljarden euro's. De investeringen zullen zorgen voor een duidelijk effect voor de EU-burger en gebaseerd zijn op de beginselen openheid, inclusiviteit en transparantie. Ze zullen Europa helpen met de groene transitie, de digitale transformatie en de veerkracht op cruciale gebieden.

Simona Kustec, Sloveens minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport

Horizon Europa introduceert een meer strategische, coherente en resultaatgerichte benadering van Europese partnerschappen. Het doet dit met een beleids- en rechtskader voor Europese partnerschappen met partners uit de particuliere of de publieke sector.

Doel van deze verordening is een doeltreffender gebruik van geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen, met name te realiseren via nadruk op duidelijke doel­stellingen en resultaten die haalbaar zijn voor 2030, en via een duidelijke bijdrage aan ermee samenhangende beleids­prioriteiten van de EU.

Europese partnerschappen zijn bedoeld voor complexe uitdagingen die het best kunnen worden aangegaan via een partnerschap met belang­hebbenden uit het bedrijfs­leven. Ze krijgen een vorm die de EU-burger duidelijke impact bieden, via een door de partners gedeelde strategische visie. De partnerschappen brengen een breed spectrum aan spelers samen die een gemeenschappelijke visie zullen ontwikkelen en deze in routekaarten en gecoördineerde activiteiten zullen omzetten.

De 9 geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen waarop het voorstel betrekking heeft:

  • Circulair biogebaseerd Europa
  • Schone luchtvaart
  • Schone waterstof
  • Europese spoorwegen
  • Mondiale gezondheid EDCTP3
  • Initiatief voor innovatieve gezondheidszorg
  • Digitale sleuteltechnologieën
  • ATM-onderzoek in het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim
  • Slimme netwerken en diensten

Achtergrond

De Europese Commissie diende haar voorstel voor een verordening van de Raad voor de oprichting van Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa op 23 februari 2021 in bij de Raad, dit op basis van artikel 187 VWEU, op grond waarvan het Parlement moet worden geraadpleegd.

Het voorstel maakt deel uit van een pakket geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen, samen met een op 13 juli 2021 aangenomen voorstel voor een partnerschap voor high-performance computing (EuroHPC) en met het op artikel 185 VWEU gebaseerd voorstel voor een Europees metrologisch partnerschap, dat werd aangenomen op 18 november 2021.

Volgende stappen

De verordening treedt in werking op de datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ze is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven