r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Betere wettelijke arbeidsmigratie om illegale immigratie aan te pakken.

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 25 november 2021.

EP-leden roepen op tot betere legale arbeidsmigratiekanalen om irreguliere migratie in te dijken en de behoeften van de EU-economie te beantwoorden.

Om te voldoen aan de demografische uitdagingen van Europa en de vaardigheden van immigranten af te stemmen met de behoeften van de arbeidsmarkt, vragen de Parlementsleden nieuwe EU-regels voor legale arbeidsmigratie tegen eind januari 2022. Het verslag, dat voornamelijk een EU-wijde talent pool, verbeterde mobiliteit en nieuwe migratiekanalen eist, werd tijdens de plenaire sessie op 24 november goedgekeurd.

Meer lezen over wat de EU doet rond migratie.

Terwijl de integratie van irreguliere migranten een uitdaging is, kan het volgens het rapport ook worden beschouwd als een opportuniteit. Arbeidsmigratie stimuleren via wettelijke kanalen zou werkgelegenheid voor migranten en vluchtelingen kunnen ondersteunen. Dit is een voordeel voor de EU omdat het bijdraagt aan het belastinginkomen, en de economische groei en innovatie versnelt.

Irreguliere immigratiekanalen beperken

Het EU-migratiebeleid wordt gekenmerkt door de nadruk op strenge grenscontroles en de effectieve terugkeer van migranten, terwijl er weinig wordt gedaan om veilige en wettelijke trajecten naar Europa te bevorderen.

Volgens een onderzoek van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) werd 77% van de irreguliere migranten vervolgd of waren ze het slachtoffer van conflict in hun land van oorsprong, en kwamen ze noodgedwongen op een illegale manier naar Europa omdat er geen reguliere alternatieven waren.

In een resolutie die in mei 2021 werd aangenomen, zei het Parlement dat “het bevorderen van aanvaardbare legale migratiekanalen de irreguliere migratie en arbeidsuitbuiting kan verminderen, voor gelijke opportuniteiten voor alle werknemers kan zorgen en een wettelijk traject kan bieden voor zij die overwegen om naar de Unie te migreren.”

Voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt

De Covid-19-pandemie benadrukte de rol van ‘essentiële werkkrachten’ in sectoren zoals de landbouw, de bouwsector, de productiesector en de gezondheidszorg om de economie en maatschappijen draaiend te houden. EP-leden roepen de Commissie op om een ambitieus toelatingsplan te realiseren voor laag- en gemiddeld-geschoolde werknemers van buiten de EU ter aanvulling van het recent herziene Blauwe-kaartsysteem voor hooggeschoolde migranten.

Het rapport stelt de oprichting voor van een EU-wijde talentenpool voor migranten die wettelijk migreren en een platform dat de aanvragen koppelt aan de behoeften van EU-industrieën. Zo kunnen lidstaten arbeidstekorten opvangen.

Abir Al-Sahlani (Renew, Zweden), verantwoordelijk voor het rapport zei: “Het vrijwillige platform kan een nuttig instrument zijn voor hen die een aanvraag willen doen om in een lidstaat te werken en voor EU-werkgevers die in derde landen op zoek gaan naar mogelijke werknemers.”

De kwalificaties van migranten in de EU erkennen

EP-leden roepen ook op om de regels op EU-niveau rond de erkenning van kwalificaties van arbeidsmigranten te harmoniseren. De erkenning van hun kwalificaties hangt op dit moment af van nationale regels, die aanzienlijk verschillen binnen de EU, en hoogopgeleide migranten ondervinden regelmatig dat ze in hun bestemmingsland op een lager beroepsniveau tewerkgesteld worden. Volgens een OESO-verslag van 2015 lopen onder de nieuwkomers in de EU voornamelijk asielzoekers risico om overgekwalificeerd te zijn.

In 2019, hadden 48% van de hooggeschoolde migranten een baan voor laag of gemiddeld geschoolden, vergeleken met 20% van de EU-burgers. Opvallend is dat de meest voorkomende vorm van tewerkstelling voor hooggeschoolde migranten poetsdienst of thuishulp is. Terwijl 62% van de computerprogrammeringsbedrijven en 43% van de bouwbedrijven een arbeidstekort melden.

“Een sterk en competitief Europa heeft legale migratie nodig om de demografische en economische uitdagingen van de Unie voldoende aan te pakken”, zei Al-Sahlani.

Immigrant-ondernemers

Nu dat landen over de hele wereld de visa-aanvraagprocedure versoepelen voor buitenlandse ondernemers en freelancers, roepen EP-leden op tot een meervoudig visa voor zelfstandigen in de hele EU.

Op dit moment richten EU-migratiewetten zich op het aantrekken van werknemers met contracten van bepaalde duur, en ondanks het feit dat hiervoor nationale programma’s bestaan, zijn de meeste niet succesvol. Dit is voornamelijk door territoriale beperkingen: ondernemers die naar de EU komen via nationale programma’s krijgen niet altijd een garantie voor bewegingsvrijheid of toegang tot de interne EU-markt.

De voorgestelde maatregelen zouden moeten helpen om de uitbuiting van seizoenarbeiders tegen te gaan, waarvan de verblijfsvergunning dan niet langer afhankelijk is van één werkgever. Volgens de maatregelen zouden ze drie maanden krijgen om een nieuwe baan te vinden nadat ze hun huidige baan verlaten, voordat hun verblijfsvergunning vervalt.

Meer lezen over migratie:

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20211111STO17183


Terug naar boven