r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Algemene Zaken (Cohesie), 18 november 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 18 november 2021, 14:30.

Voornaamste resultaten

Belang van cohesiebeleid voor bereiken EU-doelstellingen

De Raad sprak over de bijdrage van cohesieprogramma's aan herstel, concurrerende duurzaamheid, groene en digitale transitie, veerkracht en economische, sociale en territoriale cohesie.

Zvonko Černač, Sloveens minister van Ontwikkeling en Europees Cohesiebeleid, voorzitterschap van de Raad

Cohesie is een van de doeltreffendste en belangrijkste beleidsterreinen van de EU. Het bleek een effectief mechanisme om de coronacrisis aan te pakken. Ook zal het zorgen voor een evenwichtig herstel, zeker samen met de herstel- en veerkrachtfaciliteit, waarbij niemand wordt achtergelaten. Het gaat om begrotingsmiddelen afkomstig van burgers, die dus terug naar de mensen moeten vloeien via programma's en projecten.

Zvonko Černač, Sloveens minister van Ontwikkeling en Europees Cohesiebeleid, voorzitterschap van de Raad

De ministers bespraken de uitdagingen en kansen in de komende jaren, op basis van de discussienota van het voorzitterschap.

Het ging met name over 2 vragen:

Hoe kan het cohesiebeleid met andere EU-instrumenten worden gecombineerd, om de verschillen in ontwikkeling verder te verkleinen en de veerkracht op middellange en lange termijn te verbeteren?

Hoe kunnen de verschillende behoeften van afzonderlijke regio's en gebieden naar behoren worden aangepakt, met directere EU-financiering voor begunstigden en burgers?

Er werd op gewezen dat de gevolgen van de COVID-19-pandemie een enorme uitdaging vormen voor de territoriale samenhang in de EU.

Middelen voor cohesie zijn belangrijk voor het helpen verkleinen van de regionale ontwikkelings­verschillen in de EU en de lidstaten.

De EU als geheel sterker en veerkrachtiger maken zal alleen nut hebben als geen enkele regio aan haar lot wordt overgelaten.

Er wordt gestreefd naar duurzaam en inclusief economisch herstel dat de groene en de digitale transitie ondersteunt. Daarvoor moeten de lidstaten optimaal gebruikmaken van het enorme financierings­pakket in de vorm van NextGenerationEU en het meerjarig financieel kader 2021-2027.

De ministers spraken ook over de doeltreffende implementatie en coördinatie van de resterende cohesie­financiering 2014-2020, het React-EU-initiatief, de herstel- en veerkracht­faciliteit, en de nieuwe toewijzingen voor het cohesiebeleid 2021-2027 - waaronder het Fonds voor een rechtvaardige transitie.

Conclusies over San Marino

Er werden conclusies aangenomen over het opnemen van San Marino in de Eusair (EU-strategie voor de Adriatische en Ionische regio). Deze macroregionale strategie - die in 2014 door de Europese Raad werd goedgekeurd - is de enige strategie waar nieuwe landen zich bij hebben aangesloten de afgelopen jaren.

De Europese Commissie zal San Marino opnemen in de Eusair en de gewijzigde strategie indienen bij de Raad. Alle aan de Eusair deelnemende lidstaten waren ingenomen met San Marino als nieuw lid.

Ik ben blij San Marino te mogen verwelkomen in de EU-strategie voor de Adriatische en Ionische regio. Enkel via meer inclusie en samenwerking kunnen de belangen en vooruitzichten van de regio volledig worden verwezenlijkt. Voortaan nemen 10 landen deel aan de strategie. Het duidelijke bewijs dat regionale samenwerking aanspreekt en resultaten kan boeken.

Zvonko Černač, Sloveens minister van Ontwikkeling en Europees Cohesiebeleid

Discussienota van het voorzitterschap

Conclusies over het opnemen van San Marino in de Eusair

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3827

Brussel

18 november 2021

10:00

Vooraf (documenten)

De bijdrage van cohesieprogramma's aan herstel, concurrerende duurzaamheid, groene en digitale transitie, veerkracht en economische, sociale en territoriale cohesie - uitdagingen en kansen in de komende jaren

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Voorlopige lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Voorlopige agenda

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Stemuitslagen zitting


Delen

Terug naar boven