r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees partnerschap inzake metrologie: Raad neemt besluit aan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 18 november 2021.

De Raad heeft een besluit aangenomen over de deelname van de Europese Unie aan het Europees partnerschap inzake metrologie. Dit partnerschap is een van de hoofdpunten van het pakket voorstellen voor geïnstitutionaliseerde Europese partner­schappen in het kader van Horizon Europa.

Metrologie heeft invloed op ons, elke dag en overal. Zonder metrologie kunnen we ons de hedendaagse wereldhandel, veilige en betrouwbare consumentenproducten of moderne industrie niet voorstellen. Door de goedkeuring van het Europees partnerschap inzake metrologie kunnen wij meetnormen in alle lidstaten op elkaar afstemmen en onze doelstellingen voor de digitale transformatie en de groene transitie verwezenlijken.

Simona Kustec, Sloveens minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport

Metrologie is de wetenschap van het meten en is essentieel voor economische en sociale activiteiten. Ze zorgt ervoor dat metingen altijd op internationaal overeen­gekomen definities en normen terug te leiden zijn. Ze waarborgt de naleving van Europese financiële regelgeving, omdat elke financiële transactie nauwkeurig van een tijdstempel kan worden voorzien, hetgeen voor traceerbaar bewijs zorgt. Ook voor de veiligheid van consumenten­producten is ze uiterst belangrijk.

Het voorstel voor een Europees partnerschap inzake metrologie maakt deel uit van het pakket van 3 voorstellen inzake geïnstitutionaliseerde Europese partner­schappen in het kader van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2027. Van de 3 partnerschappen in het pakket is dit het enige "publiek-publieke" partnerschap (op basis van artikel 185 VWEU).

De Europese Commissie diende het voorstel in op 23 februari 2021. De Raad bereikte op 28 september 2021 een politiek akkoord met het Europees Parlement over het voorstel.

Volgende stappen

Na de ondertekening treedt het besluit in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven