r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Startup Village Forum: een visie voor het Europese platteland realiseren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 16 november 2021.

De Commissie heeft vandaag het Startup Village Forum geopend, dat inzicht moet verschaffen in de uitdagingen en mogelijkheden voor beginnende plattelandsbedrijven. Het Startup Village Forum is een jaarlijkse bijeenkomst in het kader van de langetermijnvisie van de EU voor plattelandsgebieden van juni 2021 en het actieplan van de Commissie voor plattelandsgebieden. Het forum draagt bij tot het stimuleren van onderzoek en innovatie in plattelandsgemeenschappen en tot een innovatiever ondernemerschap dat meer jonge en getalenteerde mensen aantrekt.

De bedoeling is een open omgeving te creëren die lokale, regionale, nationale en Europese instellingen en belanghebbenden samenbrengt om te overleggen en acties te ontwikkelen voor door beginnende bedrijven aangestuurde innovatie in plattelandsgebieden. Het forum brengt actoren uit de hele EU met elkaar in contact en zal de ontwikkeling van ecosystemen voor innovatie op het platteland bevorderen. Er wordt kennis verzameld over beginnende innovatieve plattelandsbedrijven, het soort innovatie waarbij die bedrijven betrokken zijn, de ontbrekende diensten die zij van innovatie-ecosystemen verwachten en de wijze waarop die diensten in de toekomst kunnen worden versterkt.

Het startevenement moet ondernemers en actoren op het gebied van innovatie op het platteland ook informeren over mogelijke opportuniteiten, bijvoorbeeld in het kader van de EU-programma's voor plattelandsontwikkeling en het cohesiebeleid. Er wordt ook een gemeenschappelijke visie ontwikkeld op het concept Startup Village en de verhouding tot het concept Smart Village, en er zal een aanzet worden gegeven voor de volgende edities.

De bredere doelstellingen van het Startup Village Forum zijn:

  • de verdere ontwikkeling van ecosystemen voor innovatie op het platteland ondersteunen;
  • katalysatoren voor innovatie op het platteland opsporen en analyseren;
  • Europese actoren op het gebied van innovatie op het platteland met elkaar in contact brengen, met bijzondere aandacht voor beginnende bedrijven; en
  • een gemeenschappelijke interpretatie van het concept Startup Village ontwikkelen en het verband met het concept Smart Village beklemtonen.

Verklaringen van de leden van de Commissie:

Dubravka Šuica, vicevoorzitter voor Democratie en Demografie: “Het Startup Village Forum is een nieuw begin voor plattelandsgebieden. Het getuigt van het belang dat de Commissie hecht aan de ondersteuning van plattelandsgebieden, waar de demografische verschuivingen het meest zichtbaar zijn. Met het Startup Village Forum willen wij Europees toptalent op het platteland behouden. Door het natuurlijke potentieel van de Europese plattelandsgebieden te benutten, kunnen beginnende ondernemingen op lange termijn echte aanjagers van onze economie worden en bijdragen tot de welvaart.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Innovatie is onderhevig aan veranderingen en gebeurt niet langer op basis van onderzoek alleen. Sociale ondernemers, eindgebruikers, burgers, jongeren en samenwerkingsverbanden liggen meer en meer aan de bron van innovatie. Meer dan ooit moeten wij alle betrokkenen met elkaar in contact brengen, waar zij zich ook bevinden, ook op het platteland. Het Startup Village Forum biedt ons de gelegenheid om een gemeenschappelijke toekomst op te bouwen. Laten wij onze inspanningen op verschillende territoriale niveaus en beleidsterreinen synchroniseren om beginnende plattelandsbedrijven nu en in de komende jaren meer kansen te bieden.”

Janusz Wojciechowski, commissaris voor Landbouw: “In de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden wordt gewezen op de enorme mogelijkheden die het platteland momenteel biedt. Het bevorderen van innovatie op het platteland moet in grote mate bijdragen tot de groene en digitale transitie en onze plattelandsgemeenschappen, onze landbouwers en de samenleving in het algemeen ten goede komen. Het Startup Village Forum speelt daarbij een belangrijke rol door beginnende bedrijven, plattelandsactoren en overheden met elkaar in contact te brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ik kijk uit naar het overleg van dit jaar en naar de komende edities.”

Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en Hervormingen: “Het cohesiebeleid speelt een cruciale rol bij de opbouw van een ecosysteem voor innovatie op het platteland door investeringen in academische en onderzoeksinstellingen en in breedband. Het helpt plattelandsbedrijven om te innoveren en de kansen van digitalisering te benutten, en om voort te bouwen op de sterke punten van landelijke en afgelegen gebieden als onderdeel van hun strategieën voor slimme specialisatie. Deze investeringen versterken ook de rol van plattelandsgebieden in de transitie naar een groen en duurzaam Europa.”

Meer informatie

Smart Villages | Innovatie op het platteland (EPRI)

Een langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU

Cohesiebeleid ter ondersteuning van landelijke gebieden en gemeenschappen | Gegevens | Europese structuur- en investeringsfondsen (europa.eu)


Delen

Terug naar boven