r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-hof: Hongarije mag helpers asielzoekers niet vervolgen

dinsdag 16 november 2021, 15:11
gewijzigd
Viktor Orbán als spreker bij de Europese Volkspartij
Bron: European People's Party; david plas photographer

LUXEMBURG (ANP) - Hongarije mag personen of organisaties die vluchtelingen en migranten bijstaan met het indienen van een asielaanvraag niet vervolgen, stelt het Europees Hof van Justitie. Het EU-land heeft het helpen van asielzoekers in 2018 met een nieuwe wet strafbaar gemaakt, maar de hoogste Europese rechter oordeelt dat die maatregel Europese asielwetgeving schendt en eist dat de zogenoemde anti-Soroswet wordt ingetrokken.

De wet staat bekend als anti-Soroswet naar de Amerikaans-Hongaarse zakenman en activist George Soros. De Hongaarse premier Viktor Orbán ziet in Soros een politieke intrigant die veel migranten naar Europa zou willen halen. Sinds in 2015 het aantal asielaanvragen enorm steeg doet de Hongaarse regering er alles aan om asielzoekers te weren en is de asielwetgeving verschillende malen aangepast.

In de anti-Soroswet staat onder meer dat een verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk kan worden verklaard als de asielzoeker Hongarije is binnengekomen via een 'veilig' land, waar hij niet aan vervolging is blootgesteld of waar een toereikend beschermingsniveau wordt gewaarborgd, zoals buurland Servië. Hulporganisaties of activisten die deze mensen helpen met hun asielaanvraag in Hongarije zijn strafbaar als van tevoren al "boven elke redelijke twijfel" duidelijk was dat die aanvraag niet kon slagen.

Volgens het hof hoeven hulporganisaties niet al vooraf te beoordelen wie er recht heeft om te mogen blijven. Dat is nu juist de taak van de instanties, en niet startpunt maar uitkomst van de procedure.

De Europese Commissie had de zaak voor de rechter gebracht. Het land is al meermaals door de commissie en de Europese rechter op de vingers getikt over het asielbeleid.

In een reactie zegt de Hongaarse regering dat ze de uitspraak van het hof erkent. Maar ook dat Boedapest het recht voorbehoudt om stappen te nemen tegen activiteiten van buitenlandse en met buitenlands geld gefinancierde niet-gouvernementele organisaties waarvan de overheid meent dat ze uit zijn "op het bevorderen van migratie".

Delen

Terug naar boven