r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-samenwerking rond defensie: Raad start vierde golf van nieuwe PESCO‑projecten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 16 november 2021.

PESCO ­ Verdieping van defensiesamenwerking tussen EU‑lidstaten (EDA)

De Raad heeft een besluit aangenomen tot actualisering van de lijst van projecten die in het kader van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) van de EU moeten worden uitgevoerd. Daardoor zullen 14 nieuwe projecten worden toegevoegd aan de lijst van de 46 projecten die sinds december 2017 in het kader van de PESCO zijn uitgerold.

De nieuwe projecten vormen een verdere stap naar gezamenlijke investeringen en ontwikkelingen op het gebied van defensie, met name op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Zo vult het Strategic Air Transport for Outsized Cargo (Satoc) bijvoorbeeld een kritiek tekort op door geleidelijk een Europese oplossing uit te werken voor het vervoer van abnormaal grote en zware vracht. Met het project Medium size Semi‑Autonomous Surface Vehicle (M‑SASV) zal een voertuig met meerdere missiemodules worden ontwikkeld voor meer operationele flexibiliteit en een betere bescherming van de bemanning. Het voertuig kan voor zowel kustactiviteiten als taken op zee worden ingezet. Met Next Generation Small RPAS (NGSR) wordt de volgende generatie tactische drones ontwikkeld voor gebruik door militaire eenheden op zee en in de lucht, en voor tweeërlei civiel‑militair gebruik, met name door rechts­handhavings­instanties of noodhulpdiensten. Met Defence of Space Assets (DoSA) wordt de operationele efficiëntie van de EU in de ruimte vergroot door optimaal gebruik te maken van de huidige en toekomstige ruimtemiddelen. Die zullen horizontaal worden ingezet voor verschillende functies zoals toegang, passieve verdediging en operationele efficiëntie door opleiding.

De lijst van nieuwe projecten omvat ook: Essential Elements of European Escort (4E) (essentiële elementen van Europese escorte-oppervlakte­vaartuigen) voor maritiem gebruik, Future Medium‑size Tactical Cargo (FMTC) (toekomstige middelgrote tactische vracht), Rotorcraft Docking Station for Drones (hefschroefvliegtuig als moederschip voor drones), Small Scalable Weapons (SSW) (schaalbare handvuurwapens) en Air Power voor de luchtsystemen. Het Main Battle Tank Simulation and Testing Centre (MBT‑SIMTEC) (simulatie- en testcentrum voor gevechtstanks) en het EU Milpart (militaire partnerschap van de EU) maken deel uit van de landsystemen, de Common Hub for Governmental Imagery (CoHGI) (gemeenschappelijke hub voor beeldmateriaal van de overheid) van het ruimtesysteem. Tot slot maken Automated Modelling, Identification and Damage Assessment of Urban Terrain (AMIDA‑UT) (automatische modellering, identificatie en schadebeoordeling van stedelijk gebied) en Cyber Ranges Federations (CRF) (groeperingen voor cybertestvoorzieningen) deel uit van de systemen voor cyberdefensie en C4ISR (commando, controle, communicatie, computers, inlichtingen, surveillance en verkenning).

De Raad nam ook 2 aanbevelingen aan met preciezere doelstellingen voor de tweede initiële fase van de PESCO 2021‑2025 en over de vooruitgang die de projectleden hebben geboekt bij het nakomen van hun verplichtingen.

Achtergrond en volgende stappen

De permanente gestructureerde samenwerking, of PESCO, is een van de bouwstenen van het defensiebeleid van de EU. De PESCO werd in 2017 opgericht om nauwere samenwerking op veiligheids- en defensiegebied tussen EU‑lidstaten mogelijk te maken. Dit permanente kader voor defensies­amenwerking biedt lidstaten die dit willen en kunnen de mogelijkheid om samen defensie­vermogens te ontwikkelen, in gezamenlijke projecten te investeren, en de operationele paraatheid en bijdrage van hun krijgsmacht op te voeren.

Tot nu hebben 25 EU‑lidstaten de verdergaande verbintenissen aangegaan die de basis van de PESCO vormen. Het besluit van vandaag brengt het aantal samenwerkings­projecten op 60. Die hebben betrekking op verschillende gebieden: opleidingsfaciliteiten, systemen voor landmachtformaties, maritieme en luchtsystemen, cybersystemen, diverse gezamenlijke faciliterende diensten en ruimtevaart.

De Raad keurde in het kader van de PESCO op 6 maart 2018 een eerste reeks projecten goed (17), op 19 november 2018 een tweede reeks (17), en op 12 november 2019 een derde reeks (13). Eén PESCO‑project uit de eerste reeks werd officieel afgesloten door de projectleden.

Er is vooruitgang geboekt met de goedgekeurde en lopende projecten. De snellereactieteams bij cyberincidenten en het Europees medisch commando zijn inmiddels operationeel. De inspanningen moeten nu worden gericht op het behalen van tastbare resultaten voor zoveel mogelijk projecten (meer dan een derde in 2025).

De 25 lidstaten die aan de PESCO deelnemen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven