r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie), Luxemburg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
datum 27 juni 2022
plaats Luxemburg, Luxemburg
organisatie Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 24 juni 2022 (OR. fr)

10443/22 OJ CONS 45

TRANS 411 TELECOM 283

ENER 312

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie)

ECCL, Luxemburg

27 juni 2022 (9.30)

Vergadervorm: 2+2 (+1 in de luisterzaal)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 10444/22
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 10445/22 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 3. 
  "Fit for 55"-pakket (wetgevingsinitiatieven voor het behalen van de klimaatdoelstelling voor 2030)
  • a) 
   Herziening van de richtlijn energie-efficiëntie 10490/22 (herschikking)

   Algemene oriëntatie

  • b) 
   Herziening van de richtlijn hernieuwbare energie 10488/22 Algemene oriëntatie
 • 4. 
  Verordening inzake de beperking van de methaanemissies in de 10161/22

  energiesector Voortgangsverslag

 • 5. 
  Herziening van de richtlijn betreffende de energieprestatie van 9894/22

  gebouwen Voortgangsverslag

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 6. 
  Energiesituatie in de EU in het licht van de oorlog in Oekraïne 9898/22

  Gedachtewisseling

Diversen

 • 7. 
  a) Lopende wetgevingsvoorstellen

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Verordening inzake gasopslag 7406/22 + ADD 1

Informatie van het voorzitterschap

 • b) 
  Recente ontwikkelingen inzake externe 10259/22 energiebetrekkingen

  Informatie van de Commissie

 • c) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Tsjechische delegatie

Eerste lezing

Op basis van een Commissievoorstel

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken. De ministers van vervoer komen gewoonlijk 4 keer per jaar bijeen, de ministers van energie 3 of 4 keer per jaar en de ministers van telecommunicatie 2 maal per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) of minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens (VVD) aan.

Deze Raad werkt aan de uitvoering van de EU-doelstellingen op het gebied van vervoer, tele­communicatie en energie: het creëren van moderne, concurrerende en efficiënte markten en infrastructuren en van trans-Europese vervoer-, communicatie- en energienetten.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven