r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 10 juni 2022
plaats Brussel, België
locatie Luxembourg Toon locatie
organisatie Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 8 juni 2022 (OR. fr)

9710/22 OJ CONS 37

JAI 786 COMIX 280

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

ECCL, Luxemburg

9 en 10 juni 2022 (9.30, 9.30)

Vergadervorm 1+3 (+1 in de luisterzaal)

DONDERDAG 9 JUNI 2022 (9.30 UUR)

JUSTITIE

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de "A"-punten 9711/22 a) Niet-wetgeving 9712/22 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig

  artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 3. 
  Elektronisch bewijsmateriaal 9296/22 a) Verordening betreffende het Europees bevel tot

  verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal

  • b) 
   Richtlijn inzake wettelijke vertegenwoordigers ten behoeve van bewijsgaring

   Voortgangsverslag

 • 4. 
  Richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van 9374/22

  het strafrecht Partiële algemene oriëntatie

 • 5. 
  Verordening betreffende digitale informatie-uitwisseling over 9259/22 + ADD 1

  grensoverschrijdende terrorismezaken Algemene oriëntatie

 • 6. 
  Verordening betreffende het samenwerkingsplatform voor 9166/22

  gemeenschappelijke onderzoeksteams Algemene oriëntatie

 • 7. 
  Diversen 9577/22

  Lopende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 8. 
  Bescherming van persoonsgegevens in het kader van 9258/1/22 REV 1 internationale doorgiften 9188/22

  Gedachtewisseling

 • 9. 
  De justitiële respons op de situatie in Oekraïne 1 9784/22

  Oriënterend debat

 • 10. 
  Conclusies over de EU-strategie voor de rechten van het kind 9468/22 + COR 1 Goedkeuring
 • 11. 
  Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming 9211/22 + COR 1 van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

  (EVRM) Stand van zaken

 • 12. 
  Diversen a) Richtsnoeren inzake uitlevering Informatie van de Commissie
  • b) 
   Ministeriële bijeenkomst EU-VS over justitie en 9657/22 binnenlandse zaken, Parijs, 23 juni 2022

   Informatie van het voorzitterschap c) Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap

   Presentatie door de Tsjechische delegatie

1 Voor dit punt is het Europees agentschap Eurojust uitgenodigd.

VRIJDAG 10 JUNI 2022 (9.30 UUR)

BINNENLANDSE ZAKEN

P OLITIEKE GOVERNANCE VAN HET S CHENGENGEBIED ("S CHENGENRAAD ")

Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 13. 
  Wijzigingen van de verordening betreffende de 9937/22

  Schengengrenscode Algemene oriëntatie

 • 14. 
  Richtlijn betreffende de uitwisseling van informatie 9502/22

  Algemene oriëntatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 15. 
  Algemene toestand van het Schengengebied 9802/22
  • Verslag over de toestand van Schengen Gedachtewisseling

A NDERE PUNTEN IN VERBAND MET BINNENLANDSE ZAKEN

Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 16. 
  Prüm II-verordening 9544/22

  Algemene oriëntatie

 • 17. 
  Diversen 9577/22

  Lopende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 18. 
  Oekraïne/follow-up van het tienpuntenplan 23 9440/22

  Gedachtewisseling

 • 19. 
  Asiel en migratie: bespreking van de voortgang die geboekt is in 9360/22 + ADD 1 het kader van de eerste stap 3

  Voortgangsverslag

2 Voor dit punt zijn de Europese agentschappen EUAA, Europol, eu-LISA en Frontex uitgenodigd.

3 Bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de met de Schengenruimte geassocieerde landen.

 • 20. 
  Verdere samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten die zich met terrorismebestrijding bezighouden 34

  Stand van zaken gepresenteerd door het voorzitterschap van de Groep voor terrorismebestrijding (CTG)

 • 21. 
  Verslag over andere niet-wetgevingswerkzaamheden: a) Uitvoering van de EU-drugsstrategie en het EU- 9064/22 drugsactieplan 2021-2025
  • b) 
   Aanpak van radicalisering Informatie van het voorzitterschap 9319/22
 • 22. 
  Diversen a) Ministeriële bijeenkomst EU-VS over justitie en 9657/22 binnenlandse zaken, Parijs, 23 juni 2022 Informatie van het voorzitterschap
  • b) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Presentatie door de Tsjechische delegatie

   o

   o o

4 Voor dit punt is het Europees agentschap Europol uitgenodigd.

In de marge van de Raad van de Europese Unie:

VRIJDAG 10 JUNI 2022 (9.30 UUR)

GEMENGD COMITÉ SCHENGEN

P OLITIEKE GOVERNANCE VAN HET S CHENGENGEBIED ("S CHENGENRAAD ")

Algemene toestand van het Schengengebied 2 9802/22 - Verslag over de toestand van Schengen

Gedachtewisseling

Wijzigingen van de verordening betreffende de Schengengrenscode 9937/22

Oriënterend debat

Richtlijn betreffende de uitwisseling van informatie 9502/22

Oriënterend debat

Diversen 9577/22 Lopende wetgevingsvoorstellen

Informatie van het voorzitterschap

Eerste lezing

Op basis van een Commissievoorstel

In besloten kader

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken. Deze Raad vergadert meestal om de drie maanden, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) aan.

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken werkt aan samenwerking en gemeenschappelijk beleid inzake grens­overschrijdende aangelegen­heden om zo een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te creëren.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Delen

Terug naar boven