r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 januari 2022
plaats Brussel, België
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 13 januari 2022 (OR. fr)

5157/22 OJ CONS 1

AGRI 6 PECHE 1

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Landbouw en Visserij)

Europagebouw, Brussel

17 januari 2022 (10.00)

Vergadervorm: 1+2 (+1 in de luisterzaal)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 5182/22

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Werkprogramma van het voorzitterschap

  Presentatie door het voorzitterschap

LANDBOUW

 • 4. 
  Handelsgerelateerde landbouwvraagstukken 5152/22

  Informatie van de Commissie Gedachtewisseling

 • 5. 
  Marktsituatie 5153/22

  Informatie van de Commissie Gedachtewisseling

Diversen

Landbouw

 • 6. 
  a) Conferentie op hoog niveau: "Dierenwelzijn in de EU 5181/22 vandaag en morgen" (Brussel, hybride vorm, 9 december

  2021) Informatie van de Commissie

  • b) 
   EU-wetgeving over het houden voor commerciële 5203/22

   doeleinden en de verkoop van honden Informatie van de Deense delegatie

 • c) 
  Mededeling over duurzame koolstofcycli 15045/21

  Presentatie door de Commissie

  • d) 
   Mogelijke negatieve gevolgen van het Belarussische 5177/22 embargo op de EU-uitvoer van bepaalde

   agrovoedingsproducten, waaronder appels Informatie van de Poolse delegatie

  • e) 
   Aanhoudende noodsituatie in de varkenssector in de 5176/22 Tsjechische Republiek – vraag om de invoering van

   uitzonderlijke steunmaatregelen van de EU Informatie van de Tsjechische delegatie

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

  orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw en Visserij (AGRIPECHE) bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij. Deze Raad vergadert formeel één keer per maand, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer (ChristenUnie) aan.

De Raad Landbouw en Visserij houdt zich bezig met wetgeving over voedselproductie, plattelands­ontwikkeling en visserijbeheer.

4.

Meer over...

Terug naar boven