r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Raad, 23-24 juni 2022, Brussel

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 23 juni 2022 - 24 juni 2022
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
aanwezigen Ch.M.O. (Christine) Lagarde e.a.
organisatie Europese Raad

Voorzitter Michel over de aanstaande Europese Raad

De Europese Raad zal spreken over Europa in ruimere zin, Oekraïne, de aanvragen voor EU-lidmaatschap van Oekraïne, de Republiek Moldavië en Georgië, economische vraagstukken, de Conferentie over de toekomst van Europa, en externe betrekkingen.

Op 23 juni, net vóór de top, komen de leiders van de EU en de Westelijke Balkan 's ochtends in Brussel bijeen.

Europa in ruimere zin

De Europese Raad houdt een strategische bespreking over de betrekkingen van de EU met haar partners in Europa. De vraag is hoe de politieke dialoog kan worden bevorderd, en de veiligheid, stabiliteit en welvaart van het Europese continent kunnen worden versterkt.

Oekraïne

De EU-leiders bespreken de meest recente ontwikkelingen in verband met de Russische oorlog tegen Oekraïne, waaronder de gevolgen ervan voor de mondiale voedsel­zekerheidscrisis.

Ook de EU-steun voor Oekraïne op economisch, militair, politiek en humanitair vlak komt aan bod.

Infographic - EU-sancties in reactie op de Russische invasie in Oekraïne

Zie volledige infographic

Infographic - How the Russian invasion of Ukraine has further aggravated the global food crisis

Zie volledige infographic

Aanvragen voor EU-lidmaatschap

De Europese Raad bespreekt de lidmaatschaps­aanvragen van Oekraïne, de Republiek Moldavië en Georgië.

Oekraïne vroeg op 28 februari 2022 het lidmaatschap van de EU aan. Georgië en de Republiek Moldavië deden dat beide op 3 maart 2022.

De Europese Commissie bracht op 17 juni 2022 advies uit over deze aanvragen.

Infographic - EU Economic and Investment Plan: unprecedented support for the Western Balkans

Zie volledige infographic

Economische vraagstukken

De EU-leiders buigen zich over de economische situatie en de landspecifieke aanbevelingen, in het kader van het Europees Semester 2022.

Infographic - How EU countries join the euro area

Zie volledige infographic

Infographic - Where does the EU's energy come from?

Zie volledige infographic

Conferentie over de toekomst van Europa

De Europese Raad debatteert over de voorstellen die zijn voortgekomen uit de Conferentie over de toekomst van Europa. Deze voorstellen staan in het eindverslag, dat op 9 mei 2022 werd voorgelegd aan de drie covoorzitters van de Conferentie.

De Conferentie werd gestart in maart 2021, na de ondertekening van een gezamenlijke verklaring. Tijdens een reeks debatten en burgerpanels konden mensen uit heel Europa hun ideeën delen en zo bijdragen aan de toekomst van Europa.

Eurotop

Op 24 juni is er een Eurotop in inclusieve samenstelling.


Delen

Inhoud

1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...

Delen

Terug naar boven