r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Luchtvaart: EU en Armenië ondertekenen luchtvaartovereenkomst

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 15 november 2021.

Vandaag hebben de Europese Unie en Armenië een overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte ondertekend, gebaseerd op strenge gemeenschappelijke normen op het gebied van veiligheid, beveiliging en luchtverkeersbeheer. De overeenkomst biedt nieuwe kansen voor consumenten, luchtvaartmaatschappijen en luchthavens in Armenië en de EU.

Ze opent nieuwe perspectieven op het gebied van luchtvervoer, meer rechtstreekse verbindingen en economische voordelen voor beide partijen.

  • Alle EU-luchtvaartmaatschappijen zullen rechtstreekse vluchten van overal in de EU naar alle Armeense luchthavens kunnen uitvoeren. Voor Armeense luchtvaartmaatschappijen geldt hetzelfde in de omgekeerde richting.
  • Alle beperkingen op vluchten tussen Armenië en de EU zullen worden opgeheven en de bepalingen inzake open en eerlijke concurrentie zullen een gelijk speelveld garanderen.

De overeenkomst zal bevorderlijk zijn voor interpersoonlijke contacten en zal het handelsverkeer tussen de EU en Armenië doen groeien. De overeenkomst is ook een waardevol instrument voor de uitvoering van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Armenië.

Commissaris Adina Vălean, bevoegd voor mobiliteit en vervoer: “Deze overeenkomst zal de EU en Armenië in staat stellen hun luchtvaartbetrekkingen te versterken door een stapsgewijze marktintegratie. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar een nauwere samenwerking met onze buurlanden. De overeenkomst biedt de luchtvaartsector nieuwe mogelijkheden om betere verbindingen, nieuwe routes en bestemmingen en meer reismogelijkheden aan te bieden, die de consument, het toerisme en de menselijke contacten ten goede komen.”

De gemeenschappelijke luchtvaartruimte moet de weg vrijmaken voor een stapsgewijze opening van de markt tussen de EU en haar buurlanden en voor convergentie van de regelgeving zorgen door de geleidelijke tenuitvoerlegging van de EU-luchtvaartvoorschriften. Dit zal op zijn beurt tot nieuwe mogelijkheden voor exploitanten en een ruimere keuze voor de consument leiden. De processen voor de openstelling van de markt en de convergentie van de regelgeving verlopen parallel om eerlijke concurrentie en de toepassing van strenge gemeenschappelijke veiligheids-, beveiligings-, milieu- en andere normen te waarborgen.

Op grond van die overeenkomst zal Armenië zijn wetgeving verder aanpassen aan de luchtvaartvoorschriften en -normen van de EU inzake luchtvaartveiligheid, luchtverkeersbeheer, beveiliging, milieu, economische regulering, mededinging, consumentenbescherming en sociale aspecten.

Achtergrond

De EU heeft ook met andere buurlanden al soortgelijke uitgebreide luchtvervoersovereenkomsten ondertekend, namelijk met de landen van de Westelijke Balkan, Marokko, Georgië, Jordanië, Moldavië, Israël en recentelijk Oekraïne. Er is ook onderhandeld over een nabuurschapsluchtvaartovereenkomst met Tunesië, die wellicht ook binnenkort zal worden ondertekend.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over de luchtvervoersovereenkomst tussen de EU en Armenië

Internationale luchtvaartbetrekkingen van de EU


Terug naar boven