r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-export ondersteunt volgens een rapport over banen en handel 38 miljoen banen in de EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 12 november 2021.

Een van de vele cijfers in een vandaag bekendgemaakt nieuw rapport van de Europese Commissie laat zien hoe belangrijk een open handelsbeleid is voor de werkgelegenheid in Europa. Het rapport over handel en banen bevat een groot aantal statistieken over Europese banen die verband houden met de Europese handel.

Het rapport bevat gegevens over langere tijd, zowel op Europees niveau als op het niveau van de lidstaten, en geeft statistieken per bedrijfstak, vaardigheidsniveau, gender enz. Er blijkt bijvoorbeeld uit dat meer dan 38 miljoen banen in de EU worden ondersteund door de export van de EU, 11 miljoen meer dan tien jaar geleden. Deze banen worden gemiddeld 12 % beter betaald dan in de economie als geheel bezien. De toename van het aantal door export ondersteunde banen volgt op een nog sterkere toename van de EU-export: naast een toename van het aantal exportgerelateerde banen met 75 % tussen 2000 en 2019 steeg de totale export met 130 %. Uit de gegevens blijkt duidelijk dat meer handel meer banen betekent, en de beste manier om dit te versterken is het vinden van nieuwe kansen via handelsovereenkomsten en de zorgvuldige handhaving daarvan. Aangezien 93 % van alle EU-exporteurs kleine en middelgrote ondernemingen zijn, is het ook essentieel hen te helpen inzicht te krijgen in de kansen en voorwaarden die worden geboden door een uitgebreid netwerk van 45 handelsovereenkomsten die door de EU zijn gesloten.

Uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis zei daarover: “Deze cijfers bevestigen dat handel een belangrijke aanjager van banengroei in de EU is, zoals blijkt uit de verbazingwekkende groei met 75 % van de exportgerelateerde banen in de afgelopen twintig jaar. Nu de economie weer aantrekt, is het onze prioriteit om de export te blijven stimuleren en markten voor Europese goederen en diensten te creëren. Dit zal onze bedrijven - in het bijzonder de kleine en middelgrote ondernemingen die 93 % van alle EU-exporteurs uitmaken - ondersteunen bij het scheppen van banen voor mensen in de hele EU. De verdere uitrol van onze nieuwe EU-handelsstrategie met de sterke nadruk op het scheppen van nieuwe kansen en assertief optreden bij de uitvoering van onze overeenkomsten, zal een cruciale rol spelen bij het versterken van deze ontwikkeling.”

Handel creëert en ondersteunt banen in de hele EU, en het aantal ervan stijgt. De grootste stijgingen sinds 2000 zijn te zien in Bulgarije (+ 368 %), Slowakije (+ 287 %), Ierland (+ 202 %), Slovenië (+ 184 %) en Estland (+ 173 %). Het rapport bevat gedetailleerde factsheets over de resultaten voor elke EU-lidstaat.

De vandaag vrijgegeven cijfers onderstrepen ook dat de export naar de rest van de wereld een groot positief overloopeffect heeft. Als EU-exporteurs in een lidstaat goed presteren, hebben ook werknemers in andere lidstaten daar baat bij. Dit komt doordat bedrijven die waar dan ook in de bevoorradingsketen goederen en diensten leveren, ook voordeel halen als hun eindafnemer het eindproduct verkoopt in het buitenland. Om een voorbeeld te geven: de Franse export naar derde landen ondersteunt ongeveer 658 000 banen in andere EU-lidstaten, terwijl de Poolse export 200 000 van dergelijke banen ondersteunt.

Daarbij is de export van de EU naar alle landen ter wereld goed voor bijna 24 miljoen banen buiten de EU. Dat aantal is sinds 2000 meer dan verdubbeld. Zo worden 1,5 miljoen banen in de Verenigde Staten, 2,2 miljoen in India en 530 000 in Turkije ondersteund door de productie van goederen en diensten in de landen die via mondiale toeleveringsketens in de EU-export zijn geïntegreerd.

De studie kijkt ook naar het evenwicht tussen mannen en vrouwen en trekt de conclusie dat bijna 14 miljoen vrouwen in de EU een baan hebben die steunt op handel.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft het handelsbeleid aangemerkt als een centraal element van de Europa 2020-strategie. Gelet op de snelle veranderingen van het mondiale economische landschap is een goed begrip van de invloed van de handelsstromen op de werkgelegenheid belangrijker dan ooit. Dat begrip is enkel mogelijk als alomvattende, betrouwbare en vergelijkbare informatie en analyses worden verzameld om een op feiten gebaseerd beleid te ontwikkelen.

Met het oog daarop hebben het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek en het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie samengewerkt aan een publicatie die een nuttig hulpmiddel moet zijn voor beleidsmakers en onderzoekers op handelsgebied.

Na de eerste editie van 2015 bevat het rapport een aantal indicatoren die in detail het verband tussen handel en werkgelegenheid illustreren voor de hele EU en voor elke EU-lidstaat. De World Input-Output Database van 2016 was daarvoor de belangrijkste bron van gegevens. Die informatie is aangevuld met gegevens over de werkgelegenheid per leeftijdscategorie, vaardigheidsniveau en gender. Alle indicatoren betreffen de export van de EU naar de rest van de wereld, teneinde de omvang van het EU-handelsbeleid te weerspiegelen.

Hoewel dit rapport en de analyse om methodologische redenen gericht zijn op export, is het belangrijk op te merken dat ook import van vitaal belang is voor de economie van de EU. Die is immers ook essentieel voor onze binnenlandse productie en export; twee derde van de import van de EU bestaat uit grondstoffen, onderdelen en componenten, waarvan vele worden verwerkt in de door de EU geëxporteerde goederen en diensten. Toegang tot de beste productiemiddelen is een cruciale factor voor de productie en het concurrentievermogen van de EU in de wereld van vandaag.

Meer informatie

2021 website

Economische nota

Rapport 2021

Infografieken


Delen

Terug naar boven