r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tegendraads in het archief: luisteren naar het fluisteren, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 19 april 2022 15:30 - 17:00
plaats Amsterdam
locatie KNAW Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam of online via Zoom Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Onderzoekers hebben vaak te maken hebben met de dynamiek van asymmetrische machtsverhoudingen waarbij sporen van de onderdrukten (soms alleen) te vinden zijn in de archieven van de onderdrukker. Elk archief probeert de onderzoeker een bepaalde richting in te duwen. Maar wat gebeurt er als we tegen de draad in gaan? Welke verstilde stemmen laten dan van zich horen?

Dit symposium ter gelegenheid van de uitreiking van de Dr. Hendrik Muller Prijs 2021 aan Nadine Akkerman gaat over onderzoek in zeventiende en achttiende-eeuwse archieven, over spionnen die opduiken in de geheime dossiers van de inlichtingendienst, over (ongeletterde) vrouwen die vervolgd werden in rechtbanken, maar ook over tot slaaf gemaakten en subalterne gemeenschappen verstild in koloniale archieven.

Afbeelding: Trompe l'oeil of a Letter Rack with Christian V's Proclamation door Cornelis Norbertus Gijsbrechts

Programma

  • Opening door KNAW-president Ineke Sluiter
  • Laudatio door Lodi Nauta, voorzitter van de jury Dr. Hendrik Muller Prijs 2021
  • Uitreiking van de Dr. Hendrik Muller Prijs 2021 aan Nadine Akkerman (universitair hoofddocent vroegmoderne Engelse letterkunde, Universiteit Leiden) door Koen Ottenheym, bestuurslid Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
  • Nadine Akkerman, winnaar Dr. Hendrik Muller Prijs 2021 - De aantrekkingskracht van het archief en hoe het vroegmoderne archivarisduiveltje op je schouder te negeren
  • Lotte Fikkers, universitair docent Engelse literatuur, Universiteit Leiden - Vrouwen 'en coverture': zelfrepresentatie in het vroegmoderne juridisch archief
  • Karwan Fatah-Black, universitair docent koloniale geschiedenis, Universiteit Leiden - Zoeken naar de betekenisvolle levenskeuzes van slaafgemaakten

De moderator van de middag is Andrea van Pol.

De Dr. Hendrik Muller Prijs

Deze tweejaarlijkse prijs is bestemd voor een in Nederland werkzame onderzoeker die zich bijzonder verdienstelijk maakt op het gebied van de geesteswetenschappen en/of sociale wetenschappen en die niet langer dan vijftien jaar geleden is gepromoveerd.

De prijs bestaat uit een bedrag van 25.000 euro en een oorkonde. De winnaar kan dit geldbedrag gebruiken voor het (mede)financieren van een onderzoeksproject naar keuze. Het Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds - opgericht en vernoemd naar de Nederlandse zakenman, wetenschapper en diplomaat dr. Hendrik Pieter Nicolaas Muller (1859-1941) - maakt de prijs financieel mogelijk. De KNAW zorgt voor de jurering en de uitreiking van de prijs.


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven