r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-asieldienst wordt agentschap met meer armslag, geld en mensen

donderdag 11 november 2021, 15:25
Grensbewaking
Bron: Copyright Frontex

BRUSSEL (ANP) - Het Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) wordt omgevormd tot een onafhankelijk Asielagentschap (EUAA) met meer bevoegdheden, geld en mankracht. Zo krijgt het nieuwe agentschap de beschikbaarheid over een pool van vijfhonderd experts, onder wie 24 Nederlanders, die uitgezonden kunnen worden naar lidstaten als daar de nood aan de man is. Het Europees Parlement stemde donderdag in met het optuigen van de dienst.

Het agentschap, dat op Malta is gevestigd, kan de lidstaten in het gehele asielproces bijstaan, van het geven van advies en juridische ondersteuning bij besluiten of een beroep daartegen, tot hulp bij de registratie van een asielverzoek en tolkdiensten. Volgens Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) is de bijstand hard nodig. "In het begin van dit jaar waren er al 773.600 lopende asielzaken in de EU. Bij ongeveer 38 procent van alle aanvragen wordt het verzoek uiteindelijk ook toegekend. We zien dit najaar weer een stijging van asielaanvragen."

De asielaanvragen drukken op de administratieve systemen en medewerkers en veroorzaken lange wachttijden bij asielzoekers. "Zij moeten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn om schrijnende situaties door jarenlange procedures te voorkomen", stelt Lenaers. Er komt ook een nieuw klachtenmechanisme met een verantwoordelijk grondrechtenfunctionaris.

Met behulp van het agentschap kan, naar veel Europarlementariërs hopen, het asielsysteem in de EU wat vloeiender gaan lopen. Lenaers hoopt dat de doorbraak op dit dossier beleidsmakers en politici inspireert om ook vaart te maken met het Migratie- en Asielpact, een pakket aan hervormingen van het Europees migratiebeleid, dat al jarenlang muurvast zit

Terug naar boven