r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie investeert bijna 2 miljard euro uit het programma Digitaal Europa om vooruitgang te boeken bij de digitale transitie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 10 november 2021.

De Commissie heeft drie werkprogramma's voor het Programma Digitaal Europa aangenomen, waarin is bepaald voor welke doelstellingen en specifieke onderwerpen in totaal 1,98 miljard euro aan financiering wordt uitgetrokken.

Deze eerste reeks werkprogramma's omvat strategische investeringen om de komende tien jaar tot Europa's digitaal decennium te maken. Het programma Digitaal Europa moet de technologische soevereiniteit van Europa versterken en ervoor zorgen dat er digitale oplossingen ten behoeve van burgers, overheden en bedrijven op de markt komen.

Het hoofdwerkprogramma, ter waarde van 1,38 miljard euro, zal tot eind 2022 gericht zijn op investeringen in kunstmatige intelligentie (KI), cloud- en dataruimten, kwantumcommunicatie-infrastructuur, geavanceerde digitale vaardigheden en het brede gebruik van digitale technologieën in de hele economie en samenleving.

Daarnaast heeft de Commissie nog twee specifieke werkprogramma's gepubliceerd: het eerste is gericht op financiering in cyberbeveiliging, met een begroting van 269 miljoen euro tot eind 2022; en het tweede is gericht op de opzet en werking van het netwerk van Europese hubs voor digitale innovatie, met een budget van 329 miljoen euro tot eind 2023.

Margrethe Vestager, vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: "Met het programma Digitaal Europa werken we aan veilige en duurzame digitale infrastructuur. We geven bedrijven ook betere toegang tot data of tot oplossingen die worden aangedreven door kunstmatige intelligentie. De investeringen van het programma zorgen er ook voor dat Europeanen de juiste vaardigheden verwerven om actief deel te nemen aan de moderne arbeidsmarkt. De bedoeling is dat iedereen in Europa - burgers, bedrijven en overheden - kan profiteren van technologische oplossingen die klaar zijn voor de markt."

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: "Dit is Europa's digitaal decennium. Tegen 2030 transformeren data-, cloud, edge- en quantumcomputing het bedrijfsleven en de samenleving, waardoor nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan. Dankzij de vandaag aangekondigde investeringen van 2 miljard euro zullen Europese bedrijven van iedere omvang, maar in het bijzonder start-ups, kansen krijgen op deze snel groeiende markten. Europese burgers zullen ook de vaardigheden kunnen verwerven om in een veilige digitale omgeving te leven. Dit versterkt onze technologische soevereiniteit;"

Het hoofdwerkprogramma voor het programma Digitaal Europa omvat investeringen, onder meer in:

  • Gemeenschappelijke dataruimten (bv. dataruimten voor productie, mobiliteit en financiën) voor de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling door bedrijven, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en start-ups, en de publieke sector, en een federatie van cloud-to-edge-infrastructuur en -diensten, d.w.z. een ruggengraat van digitale oplossingen die veilige gegevensstromen waarborgen
  • Test- en experimenteerfaciliteiten voor op KI gebaseerde oplossingen, dit om het gebruik van betrouwbare KI, ook in kmo's en start-ups, te stimuleren voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, waaronder klimaatverandering en duurzame gezondheidszorg (bv. KI-testfaciliteiten voor de volksgezondheid, slimme steden en gemeenschappen)
  • Beveiligde kwantumcommunicatie-infrastructuur voor de EU (EuroQCI) die de weerbaarheid tegen cyberaanvallen moet verbeteren
  • Masteropleidingen in cruciale geavanceerde digitale technologieën om de digitale vaardigheden in Europa te stimuleren, en opleidingen zoals de digitale stoomcursussen voor kmo's, zoals aangekondigd in de vaardighedenagenda van 2020 en de kmo-strategie
  • Opzet, exploitatie en voortdurend onderhoud van digitale diensten ter ondersteuning van grensoverschrijdende interoperabiliteit van oplossingen ter ondersteuning van overheidsdiensten (bv. Europese digitale identiteit)

Het werkprogramma inzake cyberbeveiliging omvat investeringen in geavanceerde apparatuur, instrumenten en data-infrastructuur voor cyberbeveiliging. Het financiert de ontwikkeling en het optimale gebruik van kennis en vaardigheden op dit gebied, bevordert de uitwisseling van beste praktijken en zorgt voor een brede uitrol van geavanceerde cyberbeveiligingsoplossingen in de hele Europese economie.

Het programma Digitaal Europa rolt een netwerk uit van Europese hubs voor digitale innovatie die toegang bieden tot het testen van technologie en de digitale transformatie van particuliere en publieke organisaties in heel Europa ondersteunen, waaronder nationale, regionale en lokale overheden. De Europese hubs voor digitale innovatie worden een belangrijk instrument in het EU-beleid, met name het industriebeleid en het beleid voor kmo's en start-ups, om bedrijven en de overheidssector te ondersteunen bij de dubbele groene en digitale transitie.

Volgende stappen

De eerste oproepen voor het programma Digitaal Europa worden eind november gepubliceerd. In 2022 volgen er nog meer. De werkprogramma's worden voornamelijk uitgevoerd door middel van subsidies en aanbestedingen. Enkele acties, zoals die in het kader van het initiatief Bestemming Aarde, worden uitgevoerd via indirect beheer, waarbij partnerorganisaties zorgen voor de nodige ontwikkelingen.

Achtergrond

Het programma Digitaal Europa is het eerste financieringsprogramma van de EU dat erop gericht is digitale technologie naar bedrijven en burgers te brengen. Met een gepland totaal budget van 7,5 miljard euro (in lopende prijzen) over 7 jaar zal het het economisch herstel versnellen en vormgegeven aan de digitale transformatie van de Europese samenleving en economie. Dit zal vooral kleine en middelgrote ondernemingen voordelen opleveren. Het programma Digitaal Europa wordt uitgevoerd via meerjarige werkprogramma's.

Het programma Digitaal Europa vult investeringen aan van andere EU-programma's, zoals Horizon Europa, EU4Health, InvestEU en de Connecting Europe Facilityhttps://cinea.ec.europa.eu/index_en, of in het kader van de Faciliteit voor herstel en veerkracht. De verordening tot vaststelling van het Programma Digitaal Europa verscheen op 11 mei 2021 in het Publicatieblad van de EU, is op dezelfde dag in werking getreden en is met terugwerkende kracht van toepassing sinds 1 januari 2021.

Meer informatie

Factsheet over het programma Digitaal Europa

Hoe financiering aan te vragen

Het programma Digitaal Europa - Werkprogramma's

Voorstelling van het programma Digitaal Europa


Terug naar boven