r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Economische en Financiële Zaken, 9 november 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 9 november 2021, 17:00.

Voornaamste resultaten

Economische governance en economisch herstel

De ministers van Economische Zaken en Financiën spraken over de gevolgen van de corona‑pandemie voor de Europese economie en economische governance. Ze gingen in op de toekomst van het EU‑kader voor economische governance en gaven hun eerste standpunten over de te volgen koers. De ministers zullen dit overleg voortzetten om te zijner tijd tot een brede consensus te komen.

Andrej Šircelj, minister van Financiën van Slovenië

Onze inspanningen om het economisch herstel te stimuleren werpen hun vruchten af. De EU‑reactie op de pandemie heeft resultaat. We moeten ons nu gaan richten op de toekomst van onze economische governance. Vandaag hebben we eerste standpunten uitgewisseld over de toekomst van het begrotingsbeleid. Hierover moeten we blijven praten om zo tot overeenstemming te komen.

Andrej Šircelj, minister van Financiën van Slovenië

De ministers bespraken ook de financierings‑positie van NextGenerationEU (het tijdelijke herstelpakket dat de economieën in de EU weer op gang helpt in de nasleep van de coronacrisis) en de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (het centrale onderdeel van NextGenerationEU waarmee leningen en subsidies worden verstrekt voor hervormingen en investeringen in de lidstaten).

Herstelplan voor Europa (achtergrond‑informatie)

De ministers namen conclusies aan over de toekomst van het Europees Semester in verband met de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Daarin wordt aangedrongen om terug te keren naar de kernelementen van het Europees Semester in de cyclus 2022, met name de landverslagen en de landspecifieke aanbevelingen.

De toekomst van het Europees Semester in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht (conclusies van de Raad, 9 november 2021)

Europees Semester (achtergrond‑informatie)

Energieprijzen en inflatie

De ministers spraken over de sterke stijging van energie- en consumenten‑prijzen en de gevolgen hiervan voor het beleid. Ze wisselden van gedachten over de toolbox van de Commissie met maatregelen waarmee de EU en haar lidstaten de directe gevolgen van de energieprijs‑stijgingen kunnen aanpakken.

De stijgende energieprijzen aanpakken: een toolbox met initiatieven en steunmaatregelen (Europese Commissie)

Financiële diensten

De ministers hielden een oriënterend debat over een reeks wetgevingsvoorstellen die voornamelijk gericht zijn op de uitvoering van de resterende Bazel III-akkoorden - dat zijn hervormings‑maatregelen die het toezicht op en de veerkracht en het risicobeheer van de bankensector in de EU helpen versterken. Dit debat werd voorafgegaan door een presentatie van dit pakket voorstellen door de Commissie.

Bankenpakket (Europese Commissie)

Het Sloveense voorzitterschap informeerde de ministers over de huidige wetgevings‑voorstellen op het gebied van financiële dienstverlening.

Internationale bijeenkomsten

Het Sloveense voorzitterschap en de Europese Commissie lichtten de ministers in over de recente bijeenkomsten van de ministers van Financiën van de G20 en de presidenten van de centrale banken, en over de jaarvergadering van het IMF (13‑14 oktober 2021).

Diversen

De Europese Rekenkamer presenteerde haar jaarverslag over de uitvoering van de EU‑begroting over het begrotingsjaar 2020.

Jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de uitvoering van de EU‑begroting voor het begrotingsjaar 2020

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3822

Brussel

9 november 2021

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorlopige agenda

Voorlopige lijst van A-punten

Voorlopige lijst van A-punten, toevoeging 1

Voorlopige lijst van A-punten, toevoeging 2

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Stemuitslagen zitting


Delen

Terug naar boven