r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

COVID-19: Council removes Singapore and Ukraine from the list of countries for which travel restrictions should be lifted

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 9 november 2021.

Na een evaluatie heeft de Raad de lijst aangepast van landen, speciale administratieve regio's en andere entiteiten en territoriale autoriteiten waarvoor de beperkingen op niet‑essentiële reizen naar de EU zouden moeten worden opgeheven. Meer in het bijzonder zijn Singapore en Oekraïne van de lijst geschrapt.

Voor niet‑essentiële reizen naar de EU uit landen, speciale administratieve regio's en andere entiteiten en territoriale autoriteiten die niet in de lijst in bijlage I bij de aanbeveling staan, gelden tijdelijke reisbeperkingen. Lidstaten behouden echter de mogelijkheid om deze beperkingen op te heffen voor volledig gevaccineerde reizigers.

De lijst wordt om de 2 weken geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

Vanaf 9 november 2021 zouden de lidstaten aan de hand van de criteria en voorwaarden in de aanbeveling de reis‑beperkingen aan de buiten‑grenzen geleidelijk moeten opheffen voor inwoners van:

 • Argentinië
 • Australië
 • Bahrein
 • Canada
 • Chili
 • Colombia
 • Jordanië
 • Koeweit
 • Namibië
 • Nieuw-Zeeland
 • Peru
 • Qatar
 • Rwanda
 • Saudi-Arabië
 • Zuid-Korea
 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Uruguay
 • China, op voorwaarde van wederkerigheid

De reis‑beperkingen voor de speciale administratieve regio's van China - Hongkong en Macau - zouden ook geleidelijk moeten worden opgeheven.

In de categorie van entiteiten en territoriale autoriteiten die door ten minste 1 lidstaat niet als staat worden erkend, zouden de reis‑beperkingen voor Taiwan ook geleidelijk moeten worden opgeheven.

Inwoners van Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaan‑stad worden in het kader van deze aanbeveling als inwoners van de EU beschouwd.

De criteria voor opheffing zijn op 20 mei 2021 geactualiseerd. Er wordt gekeken naar de epidemiologische situatie, de algehele respons op COVID‑19, en de betrouw‑baarheid van de beschikbare informatie en bronnen. Per geval moet ook rekening worden gehouden met wederkerigheid.

Ook de met de Schengenruimte geassocieerde landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) onderschrijven deze aanbeveling.

Achtergrond

Op 30 juni 2020 nam de Raad een aanbeveling aan over de geleidelijke opheffing van de tijdelijke beperking van niet‑essentiële reizen naar de EU. Deze bevatte een eerste lijst van landen waarvoor de lidstaten de beperkingen geleidelijk zouden moeten opheffen. De lijst wordt om de 2 weken geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

Op 20 mei nam de Raad een wijzigings‑aanbeveling aan als respons op de lopende vaccinatie‑campagnes. Gevaccineerde personen krijgen bepaalde vrij‑stellingen en de criteria voor de opheffing van de beperkingen voor derde landen worden versoepeld. Tegelijkertijd voorzien de wijzigingen in een noodrem‑mechanisme om snel te kunnen reageren op belang‑wekkende varianten ("variant of interest") of zorg‑wekkende varianten ("variant of concern") in derde landen.

De aanbeveling van de Raad is niet juridisch bindend. Het blijft de verantwoordelijkheid van de overheden van de lidstaten om gevolg te geven aan de inhoud ervan. Ze mogen, in volledige transparantie, de beperkingen voor reizen naar de bovengenoemde landen slechts geleidelijk opheffen.

Het is niet de bedoeling dat een lidstaat de reisbeperkingen voor derde landen die niet op de lijst staan opheft voordat hierover in samenspraak is beslist.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven