r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Belarus: Council suspends visa facilitation provisions for officials of the Belarus regime

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 9 november 2021.

De Raad heeft vandaag een besluit aangenomen om de toepassing van de visum­versoepelings­overeenkomst tussen de EU en Belarus gedeeltelijk te schorsen. Het besluit is een reactie op de vóórtdurende hybride aanval door het Belarussische regime.

De schorsing heeft betrekking op de vrijstelling van de vereisten inzake bewijsstukken, de afgifte van meervoudige inreisvisa en de leges voor visumaanvragen. De schorsing geldt alleen voor functionarissen van het Belarussische regime, dus niet voor gewone burgers, die in het kader van de visum­versoepelings­overeenkomst dezelfde voordelen zullen blijven genieten.

Wij veroordelen en verwerpen met klem de voortdurende instrumentalisering van migratie door het Belarussische regime. Het is onaanvaardbaar dat Belarus met mensenlevens speelt om daar politiek profijt uit te halen. Het besluit van vandaag toont opnieuw aan dat wij vastbesloten blijven deze aanhoudende hybride aanval te bestrijden.

Aleš Hojs, minister van Binnenlandse Zaken van Slovenië en voorzitter van de Raad Binnenlandse Zaken

Volgende stappen

Het besluit zal nu in het Publicatieblad worden bekendgemaakt en op de tweede dag na de bekendmaking in werking treden. De schorsing moet uiterlijk 48 uur vóór de inwerkingtreding worden meegedeeld aan de andere partij.

Achtergrond

De visum­versoepelings­overeenkomst tussen de EU en Belarus is op 1 juli 2020 in werking getreden, parallel met de overname­overeenkomst EU‑Belarus. Het doel is de afgifte van visa voor kort verblijf te vergemakkelijken en aldus bij te dragen tot meer interpersoonlijke contacten en het delen van waarden en democratische beginselen.

Na de politieke onrust in Belarus en de beperkende EU‑maatregelen die daarop volgden, begon Belarus in juni 2021 met het organiseren van vluchten en binnenlandse reizen voor de doorreis van migranten naar de EU - eerst naar Litouwen en daarna ook naar Letland en Polen. Op 28 juni 2021 kondigde Belarus ook aan dat het de overname­overeenkomst met de EU zou opschorten.

Deze acties zijn in strijd met de grond­beginselen van de visum­versoepelings­overeenkomst en druisen in tegen de belangen van de EU.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Delen

Terug naar boven